29.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - Να με συμπαθάτε αλλά θυμάμαι - ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 20η)

Και να πεις ότι δεν τα γράψαμε όλα αυτά πριν τρεις μέρες εδώ; Και να πεις ότι δεν τα υποψιαστήκαμε όλα αυτά από δέκα μέρες εδώ; Και τα υποψιαστήκαμε και τα γράψαμε. Αλλά όπως θα είδατε στην προηγούμενη ανάρτηση (αν δεν είδατε ποτέ δεν είναι αργά) «Σας ανακοινώνουμε ότι εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. Λ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ με το με αριθ. πρωτ. 166240/24-3-2010 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομαρχιακού Καταστήματος που αφορά την, Μ.Π.Ε. για το έργο: Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να περιλαμβάνονται επιπλέον οι κατωτέρω χρήσεις:…»
Πάντα μιας χρήσεις θα είναι αυτές οι μελέτες. Γιατί όταν τα πράγματα θα αλλάζουν, αυτοί που δεν ξέρουν - εκ του αποτελέσματος - τι ζητάνε, θα μας ζητάνε να αλλάξουμε εμείς, όλα εκείνα, που οι ίδιοι καλούσαν τους άλλους, να μην τα αλλάξουν.
Σας μπέρδεψα;
Να σας Ξεμπερδέψω.
Είδατε εδώ;  Ο κ. Σπύρος Κουβέλης, (αυτός που έκλεισε τη δουλειά, όπως μας είπε ο κ. Παμπούκης την ίδια μέρα και ώρα που ο κ. Παπανδρέου πάταγε το πόδι του στην Αμερική) και ο κ. Θάνος Μωραΐτης (αυτός που του έλαχε η μοίρα να ζητήσει από το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού την παραπάνω τροποποίηση ως υφυπουργός Περιβάλλοντος) μάλλον ξεχάσανε ότι στις 27 Νοεμβρίου του 2007 διατυπώσανε μία σειρά από «Επειδή» τα οποία οδηγούσαν σε ερωτήματα «σκληρής ρητορικής γλώσσας» ζητλωντας εμμέσως πλην σαφώς από τον κ. Σουφλά (ΠΕΧΩΔΕ τότε) και τον κ. Φώλια (Ανάπτυξης τότε) να υποχρεώσει «την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ να παραμείνει συνεπής προς τις αρχικές της δεσμεύσεις που απορρέουν απ τις διατάξεις του Ν.2545/97 και βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε για την ανάπτυξη των υποδομών της», αλλά και να «απορρίψετε άμεσα το αίτημα της EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση της προαναφερθείσης ΚΥΑ».
Και μιας και μπήκαμε στον κόπο ας θυμηθούμε και κείνα τα περίφημα «επειδή», τα οποία «κομίζανε» τότε οι δύο προαναφερόμενοι σε Σουφλιά και Φώλια ως επιχειρηματολογία:
«Επειδή» λέγανε τότε «η συγκεκριμένη θέση έχει επιλεγεί για εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, επειδή οι περιορισμοί στην εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό κεκτημένο που προέκυψε από τους μακροχρόνιους και επανειλημμένους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, επειδή η περιοχή αυτή είναι περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, επειδή η εγκατάσταση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων πρακτικά απαλείφει την δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση της Αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, επειδή οι επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση εισαγόμενου λιθάνθρακα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τη χώρα μας από τους στόχους του Κιότο για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ είναι γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών της ΕΕ, επειδή η εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αντί να προωθεί την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που η χώρα διαθέτει σε αφθονία, επειδή η εν λόγω επένδυση δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας».
Αυτά τα «επειδή» λέγανε τότε. Αλλά άλλο το τότε και άλλο το Σήμερα. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει τότε ο Σουφλιάς, θα το κάνουν σήμερα, εκείνοι, που το αποτρέψαν τότε.

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - θυμάστε που τα λέγαμε - ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΧΥΜΑ ΜΑΣ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑΤΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ν. Α.
Ταχ. Κώδικας: 302 00 – Μεσολόγγι
Πληροφορίες: Π. Κατσαρού
Τηλέφωνο: 2631361107
ΦΑΞ: 2631361113
Ι.Π. Μεσολογγίου 24/3/2010
Αριθ. Πρωτ: 249 Τ. Τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. Λ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ με το με αριθ. πρωτ. 166240/24-3-2010 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομαρχιακού
Καταστήματος που αφορά την, Μ.Π.Ε. για το έργο:
Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να περιλαμβάνονται επιπλέον οι κατωτέρω χρήσεις
Α] Ηλεκροπαραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα (LPG) με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης (CCGT), μέχρι 1.1 Gwe.
Β] Αποθήκευση/Αεριοποίηση Υγραερίων (LPG) μέχρι 150.000 MT (Ετήσια διακίνηση 880.000 MT).
Γ] Αποθήκευση/Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LΝG) 2χ 125.000 m3 (Ετήσια διακίνηση 6.5 bcm).
Δ] Παραγωγή Ελαίων για Βιοκαύσιμα.
Ε] Τα συνοδά έργα των παραπάνω δραστηριοτήτων.
Με φορέα πραγματοποίησης του έργου την εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, πολίτες να λάβουν γνώση της ανωτέρω Μ.Π.Ε. και να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Συλλογικών Νομαρχιακών Οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διοικητήριο Ν.Α. – Μεσολόγγι).
Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ.Η.Π.37111/2021/2003 Κ.Υ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής των και να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
α) ΑΙΧΜΗ,
β) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

28.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - Πάλι τρέχουμε και δεν φτάνουμε - ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 18η)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγρίνιο 27 Μαρτίου 2010

Προς:

Το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, την Υπουργό Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα, τους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής κ. Θάνο Μωραΐτη και κ. Γιάννη Μανιάτη αντίστοιχα, τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη, τους Βουλευτές του νομού Αιτ.νίας: Ανδρέα Μακρυπίδη, Σοφία Γιαννακά, Πάνο Κουρουμπλή, Μάριο Σαλμά, Δημήτρη Σταμάτη και Κώστα Καραγκούνη, τον Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευθύμιο Σώκο, τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτ/νίας κ. Ευστάθιο Λουκόπουλο, τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Αιτ/νίας κ. Αποστόλη Κοιμήση, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, τους Νομαρχιακού Συμβούλους του Νομού Αιτ/νίας, τους Δημάρχους του Νομού Αιτ/νίας και τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων του Νομού Αιτ/νίας

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ;

Για άλλη μια φορά το Πλατυγιάλι στο επίκεντρο. Όσοι μόνιμα πανηγυρίζουν τα τελευταία τριάντα χρόνια, κάθε φορά που ένας επενδυτής βρίσκεται προ των πυλών, επιστρατεύουν πρίγκιπες εξ Αραβίας για να γίνουν πειστικότερα τα παραμύθια της Χαλιμάς. Και φαίνεται ότι τριάντα χρόνια μετά, και ενώ το Πλατυγιάλι παραμένει αποτυχημένη (και θλιβερή) ιστορία, πάμε για την τελική λύση.
Μέχρι σήμερα όμως μόνο οι γενικές γραμμές του σχεδίου είναι γνωστές, προς δόξα της δημόσιας διαβούλευσης και της δημοκρατίας(!).
Αλλά και απ’ τις γενικές γραμμές ξεδιαλύνεται ο μύθος απ’ την πραγματικότητα.

Η συνέχεια ΕΔΩ

26.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ (Ανάρτηση 17η)

Στις 27 Νοεμβρίου του 2007 τρεις βουλευτές της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης - όπως γράψαμε και σε προηγούμνη ανάρτηση - οι κ. Θάνος Μωραΐτης, Σπύρος Κουβέλης (σήμερα υφυπουργοί) και η κ. Σοφία Γιαννακά, μετά τη διαρροή της είδησης ότι η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πιο συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ, δέχθηκε ένα αίτημα της EDISON για αλλαγή των όρων της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τους οποίους απαγορεύονταν στη ΝΑΒΙΠΕ η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής όχλησης κατέθεσαν την παρακάτω ερώτηση:

«ΠΡΟΣ:
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργο Σουφλιά
Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια

Αξιότικοι κ.κ. Υπουργοί,
Με την 173/11-4-84 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Χ.Ο.Π. η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού οριοθετήθηκε ως ΒΙ.ΠΕ.
Ιδιοκτήτρια της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού ήταν η ΕΤΒΑ η οποία χρηματοδοτούμενη και από Ευρωπαϊκούς Πόρους κατασκεύασε έργα υποδομής κόστους 6,3 δις δρχ. το 1986 προκειμένου να λειτουργήσει μονάδα διάλυσης πλοίων. Ο στόχος της δεν επετεύχθη λόγω της έντονης και μαζικής αντίδρασης του τοπικού πληθυσμού στην εγκατάσταση μιας ρυπογόνου και οχλούσας δραστηριότητας. Έτσι, από το 1987 και μετά η ΕΤΒΑ αναζήτησε επενδυτές έτσι ώστε να πωληθεί η ΒΙ.ΠΕ.
Οι εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν τότε ήταν η CBI που ήθελε να κατασκευάσει εργοστάσιο καταστροφής χημικών και τοξικών καταλοίπων με την μέθοδο της καύσης και η LYPSA για την κατασκευή μονάδας παραγωγής αμόλυβδης βενζίνης υψηλών οκτανίων, και οι δυο οχλούσες και ρυπογόνες δραστηριότητες επίσης. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής απέτρεψαν όμως ξανά τα καταστροφικά για το περιβάλλον αυτά σχέδια με μαζικές κινητοποιήσεις.
Το 1998 η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού πουλήθηκε στην κοινοπραξία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ, προκειμένου να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για δημιουργία Βιομηχανικής Ζώνης και διαμετακομιστικού κέντρου.
Στην αναζήτηση επενδυτών από την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ εκδήλωσε ενδιαφέρον η εταιρία EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ιταλικών συμφερόντων και θυγατρική της Γαλλικής EDF με πρόθεση να κατασκευάσει λιθανθρακική μονάδα παραγωγής ενέργειας ισχύος 600MW. Για το λόγο αυτό έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρ.Α.Ε.
Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ εντάχθηκε στο Ν. 2545/97 και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά παράλληλα δεσμεύτηκε από τον ίδιο νόμο ως προς το είδος των εταιρειών που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στο χώρο που εκμεταλλεύεται καθώς καθορίζεται με σαφή τρόπο ότι δεν θα πρέπει να είναι οχλούσες και ρυπογόνες.
Για το λόγο αυτό η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα και έχει ζητήσει την τροποποίηση της αριθμ. 133032/05/09/2003 που τροποποιήθηκε με την αριθμ. 103411/2006.
- Επειδή η συγκεκριμένη θέση έχει επιλεγεί για εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων,
- Επειδή οι περιορισμοί στην εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό κεκτημένο που προέκυψε από τους μακροχρόνιους και επανειλημμένους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής,
- Επειδή η περιοχή αυτή είναι περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής,
- Επειδή η εγκατάσταση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων πρακτικά απαλείφει την δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση της Αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος,
- Επειδή οι επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση εισαγόμενου λιθάνθρακα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τη χώρα μας από τους στόχους του Κιότο για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ είναι γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών της ΕΕ,
- Επειδή η εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αντί να προωθεί την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που η χώρα διαθέτει σε αφθονία,
- Επειδή η εν λόγω επένδυση δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Θα υποχρεώσετε την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ να παραμείνει συνεπής προς τις αρχικές της δεσμεύσεις που απορρέουν απ τις διατάξεις του Ν.2545/97 και βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε για την ανάπτυξη των υποδομών της;
2) Θα απορρίψετε άμεσα το αίτημα της EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση της προαναφερθείσης ΚΥΑ;
3) Προτίθεστε να υιοθετήσετε μια πολιτική προστασίας του οικοσυστήματος, της περιοχής, αλλά και της χώρας από επιθέσεις ξένων εταιρειών οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την συνθήκη του Κιότο με την οποία η χωρά μας έχει ήδη δεσμευτεί, προάγοντας επενδύσεις με γνώμονα την Αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος;
Οι ερωτώντες βουλευτές Σπύρος Κουβέλης, Σοφία Γιαννάκα, Θάνος Μωραϊτης»

Αλήθεια.
1. Ποιος θα ρωτήσει σήμερα γι αυτά;
2. Μήπως η προαναφερόμενη ΚΥΑ έχει αλλαχτεί;
3. Θα επιχειρήσουν να την αλλάξουν;
4. Αν την αλλάξουν, τι θα γίνει "με το εμπορικό διαμετα-κομιστικό κέντρο" και "με τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις" για τις οποίες η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ είχε χρηματοδοτηθεί;
5. Τι λέει η οδηγία 96/82/ΕΚ «Σεβέζο Ι και ΙΙ»;
6. Άραγε η προστασία του Περιβάλλοντος συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τη συνθήκη του ΚΙΟΤΟ και την "εμπορία των ρύπων";

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η EDISON (Ανάρτηση 16η)

Και κει που καθόμασταν και ακούγαμε αυτά τα ωραία λόγια, τα μεγάλα για διαμετακομιστικό εμπόριο και άλλα, έσκασε σαν κεραυνός η είδηση: «Έρχεται ο λιθάνθρακας».
Ας θυμηθούμε όμως τα γεγονότα μέσα από ένα ρεπορτάζ της εποχής.
"Με μια δυναμική μαζική κινητοποίηση οι πολίτες και οι φορείς της πόλης του Αστακού της Αιτωλοακαρνανίας εναντιώθηκαν στους επιχειρηματικούς και άλλους σχεδιασμούς του παγκόσμιου κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας για την δημιουργία εργοστασίου στο λιμάνι του Πλατυγιαλιού, το οποίο από πολλούς έχει χαρακτηριστεί σαν την «κότα που γεννά χρυσά αυγά» για τις κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας μας.
Ο σχεδιασμός αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων επιδιώκει να υλοποιήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμη πρώτη ύλη τον λιθάνθρακα. Ένας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς του ενεργειακού τομέα. Η Edison spa με την κοινοπραξία της θυγατρικής της εταιρείας στο ελληνικό χώρο Εdison Ελλάς ΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, επιχειρούν αυτή την επένδυση ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την Electricite de France SA στο χώρο της Μεσογείου αφού η Edison spa από πέρυσι τον Μάιο έχει εξαγοραστεί από την προαναφερόμενη γαλλική εταιρεία.
Το ύψος της επένδυσης σύμφωνα με τη χρήση του οικονομικού έτους 2006 της AKAPORT ΑΕ (Εταιρεία που διαχειρίζεται τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Πλατυγιάλι) και θυγατρικής της ΑΕΓΕΚ ΑΕ ανέρχεται στα 700.000.000 ευρώ ενώ απαιτεί 100 στρέμματα έκτασης και υπόσχεται 200 θέσεις εργασίας.
Αυτά σε ότι αφορά το σχεδιασμό.
Η τοπική κοινωνία από την πρώτη που το θέμα δημοσιοποιήθηκε προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αστακού πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση να συσταθεί Επιτροπή Αγώνα κατά της επένδυσης η οποία να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποτραπεί ο παραπάνω σχεδιασμός.
Ταυτόχρονα εξέδωσε ψήφισμα το οποίο αναφέρει:
«Είμαστε ενάντιοι στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα στο Πλατυγιάλι Αστακού.
1. Για λόγους περιβαλλοντικούς και ειδικούς. Το διοξείδιο του άνθρακα (βασικό προϊόν της καύσης του άνθρακα) είναι από τις κύριες αιτίες της δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το εργοστάσιο είναι εξαιρετικά ρυπογόνο εξαιτίας των παραγόμενων προϊόντων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, τέφρας, αιωρούμενων σωματιδίων κλπ.
2. Για λόγους που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Πλατυγιαλιού. Η ύπαρξη μιας τέτοιας μονάδας μεταφέρει το κέντρο βάρους στη βιομηχανική χρήση του Πλατυγιαλιού και βάζει ταφόπλακα στο διαμετακομιστικό και μεταφορικό ρόλο του.
3. Για λόγους αναπτυξιακούς. Η ύπαρξη τέτοιας μονάδας και οι βιομηχανίες που θα ακολουθήσουν θα μετατρέψουν τον Αστακό σε μια βιομηχανική μονομερώς αναπτυσσόμενη περιοχή σε αντίθεση με το μοντέλο της ισορροπημένης πολυμερούς ανάπτυξης.
4. Γιατί είμαστε υπέρ της μεταφοράς του κέντρου βάρους παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η επένδυση λοιπόν», καταλήγει το ψήφισμα, «είναι καταστροφική για τον Αστακό, επικίνδυνη για την Αιτωλοακαρνανία και επιζήμια για όλη την Ελλάδα και θα αγωνιστούμε για την αποτροπή της.
Επιτροπή Αγώνα για το Πλατυγιάλι».
Το Σάββατο 28 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η κύρια συγκέντρωση διαμαρτυρίας (προηγήθηκε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση της «Κίνησης Πολιτών Αστακού») που οργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί θεσμικοί παράγοντες της περιοχής (βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα του νομού, σύλλογοι και φορείς, εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς καθώς και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή του Αστακού.
Οι ομιλητές της συγκέντρωσης τάχθηκαν κατά της επένδυσης χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη» (Γ. Τσούκας, πρώην διευθυντής του υπουργείου ανάπτυξης), εξαιρετικά ρυπογόνα, «που αναιρεί τα συμφωνηθέντα μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας που διαχειρίζεται της εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής» (Χ. Βερελής και Θ. Μωραίτης), χωρίς «λαϊκή συναίνεση» (Μάριος Σαλμάς).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι από την παραπάνω εκδήλωση απουσίαζαν ο Νομάρχης Αιτωλοκαρνανίας Θύμιος Σώκος, ο Δήμαρχος Αστακού Παναγιώτης Στάϊκος, ο οποίος όμως έστειλε επιστολή με την οποία δικαιολόγησε τη απουσία του και τάχθηκε στο πλευρό της επιτροπής, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Παναγιώτης Τσιχριτζής. Εδώ θα πρέπει να πούμε για να ορίσουμε επακριβώς το μέγεθος της απουσίας τους ότι και οι τρεις αυτοί αιρετοί αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΑΒΙΠΕ του Πλατυγιαλιού, της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται τους χώρους της συγκεκριμένης βιομηχανικής περιοχής.
Την άλλη μέρα το πρωί σχηματίστηκε ένα μεγάλο κομβόι αυτοκινήτων, το οποίο κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Πλατυγιαλιού και παραβιάζοντας την μπάρα της εισόδου προχώρησε σε συμβολική κατάληψη των εγκαταστάσεων με ταυτόχρονο κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί από τον Αστακό στο Μεσολόγγι. Παράλληλα οι ψαράδες της περιοχής απέκλεισαν από τη θάλασσα το λιμάνι.
Υπήρξε προσπάθεια από τους φορείς να επιδώσουν το παραπάνω ψήφισμα στα μέλη της διοίκησης της ΑΚΑΠΟΡΤ, όμως δεν έγιναν αποδεκτοί, με αποτέλεσμα να το θυροκολλήσουν.
Για την ιστορία να πούμε ότι οι δυναμικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν μέλη οικολογικών οργανώσεων μοίρασαν σε πρόσφατο Νομαρχιακό Συμβούλιο (28/6) το παραπάνω ψήφισμα, ενώ κοινοβουλευτική αντίδραση σημειώθηκε από τους βουλευτές Ανδρέα Μακρυπίδη και Χρίστο Βερελή, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικές ερωτήσεις για το θέμα.
Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα ένσταση στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η οποία και έχει παραλάβει το σχετικό αίτημα αδειοδότησης της εταιρείας, έχει καταθέσει το ΠΑΚΟΕ, στην οποία το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών κάνει λόγο για «αναμφισβήτητη περιβαλλοντικά καταστροφή στον κόλπο του Αστακού». Αναφέρετε επίσης στις επιπτωσεις που θα υπάρξουν από την όξινη βροχή (προκαλεί ζημιές στο αναπνευστικό, στο δέρμα, στις καλλιέργειες και γενικά στην πρωτογενή παραγωγή), την ιπτάμενη τέφρα (που υπό μορφήαναπνεύσιμων σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονος), τη σκόνη από την αποθήκευση (με τις ίδιες επιπτώσεις), την χρήση θαλάσσιου νερού (αφαλατωμένου), το οποίο και πάλι θα απορρίπτεται στη θάλασσα με μέση θερμοκρασία 50-60 βαθμών Κελσίου καταστρέφοντας θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, την μεγάλη καθημερινή κίνηση των "καρβουνάδικων πλοίων", την ενδεχόμενη δημιουργία σημαντικής ραδιενεργούς ρύπανσης (ο ανθρακίτης περιλαμβάνει χαμηλές ποσότητες ουρανίου, θορίου και άλλων ραδιενεργών ισοτόπων και τέλος οι εκπομπές υδραργύρου (νευροτοξικό βαρύ μέταλλο με την ιδιότητα να συσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα και ιδιαίτερα επικίνδυνο στα υδατικά οικοσυστήματα).

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΦΛΩΡΟΥ

Σε μια λαμπρή τελετή το απόγευμα της 25ης Μαρτίου, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσολογγίου έγινε η απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου, Ροδάνθη Φλώρου.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου που ανέγνωσε ο πρόεδρος του σώματος, Χρήστος Σούφρας: «Με την πετυχημένη της συνεργασία της με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια έχει κατορθώσει να αναπτύξει και να υλοποιήσει συνέδρια πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία έχουν φέρει σταδιακά την πόλη της ιστορίας και των γραμμάτων σε θέση που της αρμόζει. Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης μέσα από όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει είναι φανερό ότι ο μοναδικός της σκοπός είναι η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τιμητική διάκριση «απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλης» που προτείνουμε, αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώρισή μας στα όσα προηγουμένως έχουν αναφερθεί τονίζοντας ότι τους ανθρώπους που προσφέρουν στην Ιερή μας Πόλη, η πολιτεία πρέπει να τους τιμά.»
Στην συνέχεια ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος απονέμοντας το Χρυσό Μετάλλιο στην κ. Φλώρου τόνισε: «Πεποίθησή μου είναι ότι στην παραγωγή του έργου της Βυρωνικής Εταιρείας πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η πρόεδρος της Βυρωνικής, η Ροδάνθη Φλώρου ή καλύτερα η αγαπημένη μας Ρόζα όπως συνήθως την προσφωνούμε.
Μια γυναίκα που δεν κατάγεται από την περιοχή μας αλλά μετοίκησε σ’ αυτήν, ύστερα από το γάμο της με τον συμπολίτη μας ιατρό Ειρηναίο Φλώρο. Όμως το γεγονός αυτό ότι δηλαδή δεν κατάγεται από την περιοχή μας δεν την εμπόδισε να αγαπήσει ίσως περισσότερο και από πολλούς από εμάς το Μεσολόγγι.
Μια γυναίκα που τόσο ως εργαζόμενη και όσο κυρίως ως συνταξιούχος συμμετείχε ενεργά στα κοινά και σ’ αυτό που λέμε συλλογική προσπάθεια μη επιλέγοντας την ανέξοδη κριτική του καναπέ.
Μια γυναίκα που με τις οργανωτικές της ικανότητες κατάφερε χωρίς πολλά χρήματα αλλά με πολύ προσωπική εργασία να καταστήσει την πόλη του Μεσολογγίου επίκεντρο όπως προανέφερα της μελέτης και έρευνας του Φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα.
Κατά συνέπεια νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κυρία Φλώρου, ως την έμπρακτη αναγνώριση για την συμβολή της στην πνευματική πρόοδο του Μεσολογγίου.»
Ακολούθως η πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου, Ροδάνθη Φλώρου εμφανώς συγκινημένη ευχαρίστησε σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο για την διάκριση που της απένειμε αλλά και όλους όσους συνέδραμαν τις δραστηριότητες της Βυρωνικής Εταιρείας.
Με θερμά λόγια χαιρέτισαν την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς και ο νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θύμιος Σώκος.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί η εκδήλωση – αφιέρωμα στον στρατηγό Μακρυγιάννη για τη ζωή και το έργο του οποίου μίλησε ο Μεσολογγίτης φιλόλογος, Παναγιώτης Μανιώτης, ενώ η ιστορικός τέχνης, Βίκυ Αντωνίου έκανε παρουσίαση με θέμα: «Από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη στη Λαϊκή Τέχνη του Παναγιώτη Ζωγράφου.»
Οι ομιλητές παρουσίασαν με γλαφυρό τρόπο τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία για τον Στρατηγό και Λογοτέχνη Μακρυγιάννη, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού για την άριστη παρουσίαση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αφήγηση από τον Γιάννη Βόγλη, καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, αποσπασμάτων από τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη.
Το αφιέρωμα, τέλος, στον Στρατηγό Μακρυγιάννη προλόγισε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Βαγγέλης Πολίτης – Στεργίου.

ΑΝ ΟΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΗΤΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

Γράφει ο Κώστας Καρακώστας

...ο δήμος Ναυπάκτου θα ήταν ολυμπιονίκης.

Και να γιατί:
Σεπτέμβριος 2009: Ψηφίζουν, κόντρα στην θέληση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των ειδικών (Πανελλήνιος σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Αρχιτεκτονική σχολή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου), έναν διεθνή (τρομάρα τους) διαγωνισμό για το ΞΕΝΙΑ. Για να διασκεδάσουν τις αντιδράσεις, όπου σταθούν κι όπου βρεθούν τονίζουν ότι θα είναι πολύ αυστηροί στους (κατά τη γνώμη μου πολύ ελαστικούς) όρους του διαγωνισμού. Γι αυτό δεν κάνουν δεκτή ούτε την πρόταση της αντιπολίτευσης να προβλέπει ο διαγωνισμός ένα ελάχιστο μίσθωμα!
3 Μαρτίου 2010: Η επιτροπή που είχε ορίσει το δημοτικό συμβούλιο (με τρεις δικούς τους συμβούλους και δύο υπαλλήλους του Δήμου) ΟΜΟΦΩΝΑ κρίνει ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν τηρούν τους όρους της προκήρυξης, πριν καν ανοιχτούν οι φάκελοι των επιμέρους προσφορών.
§ Η πρώτη εταιρεία (συμμετέχει γνωστός εργολάβος της περιοχής που φιλοδοξούσε να «πάρει» και το λατομείο της Βομβοκούς) δεν έχει τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνταν από την προκήρυξη.
§ Η δεύτερη εταιρεία δεν είχε καταθέσει χωριστά και όπως ζητούσε η προκήρυξη την εγγυητική επιστολή.
§ Η τρίτη εταιρεία αποχώρησε οικειοθελώς.
Μα σημειώσω ότι στην επιτροπή δεν συμμετείχε σύμβουλος της αντιπολίτευσης αλλά συμμετείχαν δύο υπάλληλοι του δήμου που είχαν κάθε λόγο να θέλουν να είναι νόμιμοι.
17 Μαρτίου 2010: Η ώρα της κολοτούμπας. Στο δημοτικό συμβούλιο η σιωπηλή πλειοψηφία, αγνοώντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, την εκφρασμένη θέληση της τοπικής κοινωνίας, των ειδικών αλλά και την ίδια την νομιμότητα, ψηφίζει ότι όλα έχουν καλώς και συνεχίζουν τον διαγωνισμό. Ακόμη και οι σύμβουλοι που στην επιτροπή είχαν ψηφίσει ότι η προκήρυξη προέβλεπε ποινή αποκλεισμού, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στις πολιτικές κολοτούμπες, τώρα ψηφίζουν το αντίθετο!
Γιατί γίνονται όμως όλα αυτά;
Εκλογές έρχονται και ο κ Παπαθανάσης θέλει να «τυλίξει τον ντορό». Θέλει προεκλογικά να μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν «επενδυτές», για τα φύκια που θέλει να μας τα πουλήσει για μεταξωτές κορδέλες. Τι κι αν όλα αποδείχτηκαν φούμαρα; Αυτό που τον νοιάζει είναι το μικροπολιτικό συμφέρον του.
Έτσι όμως το ΞΕΝΙΑ βουλιάζει. Με επενδυτές που δεν πείθουν, με την νομιμότητα της διαδικασίας να είναι στον αέρα μπαίνουμε σε νέες περιπέτειες. Ποιος για παράδειγμα μπορεί να αποκλείσει ότι κάποια εταιρεία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό, επειδή δεν είχε τα ίδια κεφάλαια που απαιτούσε η προκήρυξη; Ποια θα είναι η στάση της αν δει πως, εκ των υστέρων και καταπατώντας τους όρους της προκήρυξης ,κάναμε δεκτή εταιρεία που δεν πληρούσε αυτόν τον ουσιαστικότατο όρο;
Και ρωτάω. Έχει ο κ. Παπαθανάσης το ηθικό δικαίωμα στο όνομα των δικών του προεκλογικών σκοπιμοτήτων να «παίζει» με το ΞΕΝΙΑ; Αν ήθελε να είναι νόμιμος θα μπορούσε να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό από την αρχή, αλλάζοντας κάποιους όρους. Έλα όμως που αυτό δεν βολεύει στα προεκλογικά πυροτεχνήματα που θα εκτοξεύει.
Γι αυτό και για την αντιπολίτευση είναι μονόδρομος, το να κάνει προσφυγή ενάντια στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Θα προφυλάξει τουλάχιστον το ΞΕΝΙΑ από πιθανότατες νομικές περιπλοκές στο μέλλον. Ό,τι θέλει ο κ. Παπαθανάσης να κάνει στο λίγο διάστημα των πέντε μηνών που του απομένει, ας το κάνει τουλάχιστον νόμιμα.
Στα τόσα χρόνια που ονειρεύονται αναπτυξιακές μπουρμπουλήθρες για το ΞΕΝΙΑ, κατάφεραν να κοροϊδέψουν πολλούς για λίγο καιρό. Κατάφεραν επίσης, να κοροϊδέψουν λίγους για περισσότερο καιρό. Τώρα πια κοροϊδεύουν μόνο τον εαυτό τους. Κι αν θέλουν, αυτό μπορούν να το κάνουν για πάντα.
Σήμερα όμως είναι ώριμο το αίτημα για άλλη χρήση του ΞΕΝΙΑ προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Ακόμη και την ύστατη ώρα προτείναμε την λύση στο δράμα.
Ο Δήμος μπορούσε να αναδημιουργήσει τον κήπο του Νόβα, με ελάχιστα έξοδα και με την υπηρεσία πρασίνου που διαθέτει. Να περιφράξει και να περιφρουρήσει το κτίσμα, να μεταφέρει την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ξανά στο ΞΕΝΙΑ, να ξαναγίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι στον κήπο, και ταυτόχρονα να αναθέσει την μελέτη ανακατασκευής του ΞΕΝΙΑ (χωρίς πρόσθετα κτίσματα) σε Συνεδριακό Πολιτιστικό κέντρο. Με την μελέτη έτοιμη, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε πηγές χρηματοδότησης, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από κρατικούς πόρους η άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από το τραπεζικό σύστημα.
Και εδώ που τα λέμε αυτό θα κάνει ο επόμενος δήμαρχος της Ναυπάκτου!
Ο μόνος που επιχειρηματολογεί για το αντίθετο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του δήμου, που πληρωμένος από τα χρήματα των δημοτών, συγγράφει δελτία τύπου στα οποία αναμασά, δήθεν αναπτυξιακά οράματα για το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ και στρεψοδικεί βλέποντας (μόνος αυτός) μπαμπούλες στη βούληση του δωρητή (καταργώντας επίσημες νομικές γνωματεύσεις). Στο κάτω - κάτω της γραφής κάνει την ανάγκη φιλοτιμία για να παρουσιάσει ως μοναδική αναπτυξιακή επιλογή τα φούμαρα που χρόνια τώρα έκαναν το ΞΕΝΙΑ, χώρο περισυλλογής για αδέσποτα σκυλιά. Τι να κάνουμε, οι μοναδικές επιλογές δεν υπάρχουν ούτε στη φύση, ούτε στη ζωή και την κοινωνία.
Υπάρχουν μόνο στο μυαλό αυτών που αρέσκονται να κοροϊδεύουν το ίδιο τους τον εαυτό.
Τελειώνοντας το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι το ότι η υπόθεση της αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ προς όφελος των δημοτών πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας. Ας το παλέψουμε και να μην αφήσουμε τον κ. Παπαθανάση να παρασύρει στην πτώση του και την πιθανότητα να ξαναμπούμε στο ΞΕΝΙΑ καμαρώνοντάς το. Η δραστηριοποίηση όλων μας αλλά και η πολιτική λύση που πρέπει να δοθεί στις επόμενες εκλογές, θα σώσουν το ΞΕΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΞΕΝΙΑ"

Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και δη στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιο για εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων των Ο.Τ.Α του Ν. Αιτ/νίας. (ΣΤ. ΛΕΒΙΔΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ, Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) προσφεύγουν οι:1) Κων/νος Κονίδας, 2) Βασίλειος Καλογερής, 3) Κωνσταντίνος Καρακώστας, 4) Ανδρέας Ασημακόπουλος, 5) Ιωάννης Νταουσάνης, 6) Γεώργιος Γούλας 7) Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ναυπάκτου, αλλά και οι 8) Αριστομένης Χάρος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας, 9) Δημήτριος Καρκατσούλης αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 10) Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αντιπρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Ναυπάκτου 11) Παναγιώτα Κοτρώνη προέδρου του συλλόγου πολυτέκνων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 12) Νατάσα Γιανούλου αντιπροέδρου της Α΄ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, 13) Νικόλαος Κριαράς πρόεδρος του συλλόγου φίλων της Φιλαρμονικής Ναυπάκτου,14) Παναγιώτης Νάκης πρόεδρος του Αθλητικού Σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου, 15) Χρήστος Κανέλλος γραμματέα του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, 16) Μαρία Ζία ταμίας του συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 17) Αθανάσιος Παπαευθύμιος γραμματέας του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού σχολείου, 18) Μανδέλλου Μαρία πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, 19) Αλεξία Παλιού γραμματέας του συλλόγου «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές», 20) Βασίλειος Χουλιάρας μέλους του δ.σ. του συλλόγου δασκάλων και Νηπιαγωγών Ναυπακτίας, 21) Δημήτριος Στάικος μέλους του δ.σ. του Ορειβατικού συλλόγου Ναυπάκτου.
Όλοι οι παραπάνω κύριοι στρέφονται κατά της υπ' αριθμ. 55/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης του «ΞΕΝΙΑ» Ναυπάκτου.
Στο σύντομο ιστορικό που αναφέρεται στην προσυγή αναφέρεται ότι:«Με απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου, ο Δήμος προχώρησε σε Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό Μακροχρόνιας Εκμισθώσεως της Ξενοδοχειακής Μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με την υπ’ αριθμό 11113/24-7-2009 προκήρυξη. Παράλληλα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (110/2009) όρισε επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού με την συμμετοχή τριών δημοτικών συμβούλων και δύο υπαλλήλων του Δήμου. Η σύνθεση της επιτροπής μετά από παραιτήσεις μελών της άλλαξε με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (294/2009).
Η επιτροπή αυτή μετά την υποβολή τριών εμπρόθεσμων προσφορών από τις εταιρείες ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, ΤΕΚΑΛ ΑΕ και κοινοπραξία ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΞΕ – ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ συνεδρίασε στις 21/9/2009,12/10/2009,3/11/2009, 11/11/2009, 12/11/2009, 19/01/2010 και 03/03/2010 και κατέληξε ομόφωνα ότι «πρέπει να απορριφθούν οι προσφορές και των τριών διαγωνιζομένων για ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία και συγκεκριμένα για:
1. ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι η προσφορά του δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ.11.1.2 (ποινή αποκλεισμού άρθρο 11 παρ. 11.1 της διακήρυξης).
2. ΤΕΚΑΛ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι η προσφορά του παρουσιάζει «ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης» με την «ύπαρξη των επιμέρους φακέλων σε κατάσταση ανοιγμένη» (ποινή αποκλεισμού άρθρο 16.5 της διακήρυξης» (στην πορεία η ΤΕΚΑΛ αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό με δική της βούληση)
3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΞΕ – ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι δεν πληρεί την χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 12.7.1 της διακήρυξης και παρουσιάζει η επάρκεια ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης, άρθρο 16 παρ. 16.6 αυτού (ποινή αποκλεισμού άρθρο 16.6 της διακήρυξης).»
Η παραπάνω απόφαση της επιτροπής παραπέμφθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο σε συνεδρίαση του στις 17/03/2010, ενώ δέχθηκε ότι πράγματι υπήρχαν οι παραπάνω αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης, όπως ακριβώς τις διαπίστωσε η επιτροπή που το ίδιο το συμβούλιο είχε συστήσει, αποφάσισε να συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισμού χωρίς να προχωρήσει, ως όφειλε και όριζε με σαφήνεια η 11113/24-7-2009 προκήρυξη, σε αποκλεισμό των εταιρειών και εφ’ όσον υπήρχε η πολιτική βούληση σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού
Χαρακτηριστικά στην προκήρυξη τονίζεται (άρθρο 12, παρ.12.1):
«Τόσο τα τυπικά δικαιολογητικά, όσο και τα στοιχεία χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας δεν βαθμολογούνται αλλά ελέγχονται ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων (τυπικές και ουσιαστικές) του υποψηφίου προκειμένου να επιλεγεί ως προσωρινός Ανάδοχος. (pass/fail κριτήρια). Σε περίπτωση μη συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού με πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.»
Στους λόγους προσφυγής σημειώνουν ότι «με την προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καταστρατηγούνται οι όροι της προκήρυξης του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Μακροχρόνιας Εκμισθώσεως της Ξενοδοχειακής Μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
Βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου γιατί με αυτόν τον τρόπο η όποια διαδικασία ακολουθηθεί από εδώ και πέρα ως μη σύννομη, θα είναι εκτεθειμένη είτε σε ενστάσεις των δύο εταιρειών που συμμετέχουν είτε της τρίτης που αποχώρησε από την διαδικασία μετά την απόρριψή της από την επιτροπή είτε οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ήθελε να συμμετάσχει αλλά δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού και δεν γνώριζε – ούτε μπορούσε να γνωρίζει - ότι αυτοί θα παρακαμφθούν με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου! Το ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ναυπάκτου και στο παρελθόν για ανάλογους λόγους έχει μπει σε περιπέτειες (έχουν ακυρωθεί παλιότερες αποφάσεις του συμβουλίου αλλά και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος με επενδυτές) με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία του ακινήτου και να βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου. Γι αυτό τον λόγο στην διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος, πρέπει να τηρείται απολύτως η νομιμότητα.
Παράλληλα ο Δήμος δεν αντιμετώπισε ισότιμα τις τρεις εταιρείες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προσφορές τους αφού η ΤΕΚΑΛ ΑΕ αποσύρθηκε της διαδικασίας μετά την απόρριψη της προσφοράς της από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μη γνωρίζοντας ότι οι όροι της προκήρυξης – που ακύρωναν την προσφορά της – θα παρακάμπτονταν με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Κατόπιν των όσων με επιγραμματικό τρόπο», καταλήγουν, «αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθίσταται πρόδηλο και προφανές το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, είναι παράνομη και παράτυπη, ενώ παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης.
Κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου και να διαταχθούν τα προβλεπόμενα κατά νόμο.
Υποβάλλουμε το αίτημα να κληθούμε, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα και να παραστούμε κατά τη συζήτηση της παρούσας προσφυγής μας για να εκθέσουμε και προφορικά το σκεπτικό μας και τις προτάσεις μας.

25.3.10

«ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΛΕΚΙΑ Ο ΠΟΥΤΖΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ» Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Κάπου εκεί λίγο μετά την εφηβεία, κάποιος - δεν θυμάμαι ποιος, δεν θυμάμαι που – μου είχε πει ότι αρκετά από τα κλέφτικα τραγούδια δεν τραγουδιόνταν, όπως τα έγραψαν οι διάφοροι λόγιοι αμέσως μετά την επανάσταση. «Τα πειράξανε», μου είχε πει. «Για παράδειγμα “Το κατά-καημένη Αράχωβα”, κανένας επαναστατημένος ραγιάς δεν το είπε έτσι. Το είπε έτσι όπως μου το τραγούδησε ένας γέροντας στο Μεγάλο Χωριό ανήμερα τ’ Αι Γιωργιού», συμπλήρωσε. «“Μωρή πουτάν’ Αράχωβα”, τραγούδησε. Γιατί όταν κρατάς πιστόλι στο χέρι και είσαι έτοιμος για όλα. Το κατά καημένη δεν είναι λέξη για το στόμα σου. Το "πουτάνα", είναι. Με πιστεύεις;».
Να σας πω τώρα ότι τον πίστεψα θα είναι ψέμα.
Αργότερα όμως έμαθα για την αθυροστομία του Καραϊσκάκη, αλλά και των άλλων οπλαρχηγών και σήμερα μου φαίνεται ότι μάλλον έτσι θα είναι.
Σ’ αυτό βοήθησε και ένα άρθρο της Μαρίας  ΕΥΘΥΜΙΟΥ , επ. καθηγήτριας του τομέα Ιστορίας Πανεπ. Αθηνών, που είχα διαβάσει παλιότερα στα ΙΣΤΟΡΙΚΑ της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ και το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο από το οποίο –μέρα που είναι – αντιγράφω και το αφιερώνω σε όλους εκείνους που ενώ πρέπει να πουν τα πράγματα με το όνομά τους τα μαστορεύουν και τα λένε «καθώς πρέπει»
«Εκείνος, όμως, από τούς αρχηγούς του '21 που χαρακτηριζόταν περισσότερο απ' όλους για την ανεξέλεγκτη γλώσσα του ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ορεσίβιος και αδρός, άνθρωπος που έζησε μέχρι τέλους της ζωής του τη φτηνή ειρωνεία όσων ήθελαν να θυμούνται πως ήταν «ο μούλος» «γιος της καλογριάς», βρήκε διέξοδο, για να ξεπεράσει την οργή του και να επιβληθεί σ' ένα δύσκολο γι' αυτόν κοινωνικό περιβάλλον, στον παραληρηματικό Βωμολοχικό λόγο. Η Βωμολοχία του ήταν τόσο συνεχής και έντονη που οι συναγωνιστές του χρειάστηκε να αποδεχθούν το ελάττωμα του αυτό ως «χούι», προκειμένου να μπορέσουν να συνυπάρχουν και να συμπολεμούν μαζί του.
Η αυτοσυγκράτηση αυτή δεν επιτυγχανόταν, πάντως, απ' όλους τούς συμπολεμιστές του και σ' όλες τις περιστάσεις. Να πώς απαντά ο Καραϊσκάκης στην πρόταση συμφιλίωσης που του στέλνει στα 1824 με επιστολή ο οπλαρχηγός της Ρούμελης Ν. Στορνάρης:
«Γενναιότατε αδελφέ καπ. Νικόλα, ...είδα όσα με γράφεις. Έχει και τουμπλέκια [τουρκικά όργανα του ιππικού] ο πούτζος μου, έχει και τρουμπέτες [ελληνικά όργανα]. Όποια θέλω από τα δυο θα μεταχειρισθώ...». Η ανταπάντηση ήρθε στο ίδιο κλίμα:
«Επειδή έχεις και τουμπλέκια και τρουμπέτες βάστα, λοιπόν, διότι ο πούτζος μας και με τουμπλέκια και με τρουμπέτες θέλει σε κυνηγήσει...».
Πραγματικό, όμως, ρεσιτάλ ύβρεων απίστευτης σύλληψης και γλαφυρότητας περίμενε τους Οθωμανούς συνομιλητές του, όταν αυτοί έρχονταν σε επαφές μαζί του σε περιόδους που ο Καραϊσκάκης δεν βρισκόταν στις συνηθισμένες μέχρι το 1825 γι' αυτόν συνδιαλλαγές μαζί τους για να κρατήσει το αρματολίκι των Αγράφων.
Έτσι, στα 1823 ο Καραϊσκάκης λέει απευθυνόμενος στον απεσταλμένο του αρχηγού του τουρκικού στρατεύματος των Τρικάλων Σιλιχτάρ Μπόδα:
«Έλα, σκατότουρκε... έλα Εβραίε, απεσταλμένε από τους γύφτους· έλα ν' ακούσεις τα κερατά σας, -γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι θαρεύσετε κερατάδες... Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε "από ημάς" συνθήκην με "έναν" κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα!».
Οι ύβρεις του Καραϊσκάκη, διαλεγμένες μία μία, επιδιώκουν να καταδείξουν στον άτυχο Τούρκο συνομιλητή του τη νέα τάξη πραγμάτων, τις καινούργιες κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες που η Επανάσταση έφερε, και τη θέση, πια, που έχει ο Καραϊσκάκης μεταξύ των Ελλήνων· των Ελλήνων που, λίγο παρακάτω, προσδιορίζονται και πάλι από τον Καραϊσκάκη με το γνωστό του τρόπο ποιοι είναι:
«Ιδού οι Έλληνες! Αυτοί σας χέζουν και τώρα και πάντα».
Ο Καραϊσκάκης ήταν, βέβαια, κάτι πολύ περισσότερο από αυτή τη ζωώδη βωμολοχία. Αυτός ο παλιός κλέφτης, με τους βάναυσους τρόπους και την ασαφή κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια του Αγώνα εθνική συνειδητοποίηση και στάση, θα εξελιχθεί μαζί με την Επανάσταση και θα την υπερασπίσει με την ίδια του τη ζωή, σε μια ευγενή τελική πορεία που ανέδειξε τη μαχητικότητα, την ευφυΐα, το πείσμα, την αντοχή, τη στρατηγικότητα και την παλικαριά του.

ΤΑ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εδώ και αρκετό καιρό και σε κατ΄ιδιάν συζητήσεις και στην ΦΑΚΑ, έχω υποστηρίξει ότι το ευρωπαικό αξίωμα που στηρίζει την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρώπης είναι και πολιτικά και ηθικά και περιβαλλοντικά λάθος γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από την παρακάτω φράση του πεζοδρομίου: «ΣΕ ΓΑ-Ω ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΩ». Αν όμως αυτή η φράση είναι πεζοδρομιακή, μπήτε στον κόπο και διαβάστε το παρακάτω κείμενο για να την ακούσετε και στην επιστημονική της εκδοχή.
Ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς της ατμόσφαιρας και του κλίματος είναι ο James Hansen, που σήμερα είναι 68 ετών και έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες για την σωτηρία του πλανήτη μας από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Goddard της NASA και θεωρείται από τους πρωτοπόρους που ανέδειξαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 προέβλεψε την υπερθέρμανση του πλανήτη που θα ερχόταν στις επόμενες δεκαετίες και προειδοποίησε γι αυτό την αμερικανική Γερουσία με στοιχεία για πρώτη φορά.
«Η αλλαγή του κλίματος είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», λέει ο James Hansen
Ο Hansen πολύ καιρό τώρα κάνει κριτική για τα ανώτατα όρια και το σύστημα των εμπορικών ανταλλαγών των ρύπων, που προτείνεται ως το παγκόσμιο μέσο προστασίας κατά της αλλαγής του κλίματος στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης, την επόμενη εβδομάδα.
Το σύστημα αυτό συγκρίνεται με τις απολαύσεις που επιτρέπονταν ελεύθερα, αρκεί να αγόραζαν το συγχωροχάρτι οι αμαρτωλοί κατά τον Μεσαίωνα από την Καθολική Εκκλησία, τόνισε ο Hansen
«Είναι εξίσου καλό να μην έχουμε ουσιαστική συνθήκη, διότι αν πρόκειται να είναι ένα πράγμα τύπου Κιότο, και οι άνθρωποι συμφωνούν ότι έτσι θα γίνει, τότε θα περάσουν χρόνια προσπαθώντας τα κράτη να προσδιορίσουν τι σημαίνει ακριβώς αυτό και ποια είναι η δέσμευση, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, καθώς και η όλη ιδέα ότι υπάρχουν στόχοι, που υποτίθεται ότι πρέπει να τηρηθούν από τα κράτη με τα κάθε λογής αντισταθμιστικά οφέλη (τα οποία πωλούνται μέσω της ελεύθερης αγοράς του άνθρακα). Αυτό όλο λοιπόν το σύστημα σημαίνει ότι ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι μια προσπάθεια να συνεχίσουμε την πρακτική της μπίζνας», καταλήγει ο Hansen.
Λίγο πριν μάλιστα από την κρίσιμη Σύνοδο της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή τάραξε και πάλι τα νερά και αποκήρυξε τη διάσκεψη ούτε λίγο ούτε πολύ σαν κωμωδία. Δήλωσε μάλιστα ότι εκεί θα επιδιωχθεί μια εμπορική συμφωνία, στη βάση των «ορίων και εμπορίας» εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
«Τα ανεπτυγμένα κράτη στοχεύουν σε μια αγοραπωλησία “αμαρτιών”, δίνοντας ένα μικροποσό στις αναπτυσσόμενες χώρες» εξηγεί ο Hansen.
Οι αναπτυγμένες χώρες λέει ότι εμπνεύστηκαν το σύστημα «ορίων και εμπορίας», μόνο και μόνο για να σφραγίσουν μία συμφωνία στην Κοπεγχάγη, που θα είναι ουσιαστικά αναποτελεσματική στη μείωση διοξειδίου του άνθρακα.
«Το περιβαλλοντικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας. Όσο υπάρχουν αποθέματα θα χρησιμοποιούνται» εξηγεί ο Hansen.
Οι δε υποσχέσεις των κρατών ότι θα μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου δεν πρόκειται να τηρηθούν. Γι αυτό και ήλπιζε να μην πετύχει η Διάσκεψη παρά να καταλήξει σε μία συμφωνία με βάση το σύστημα «ορίων και εμπορίας του άνθρακα».
Πιστεύει δε ότι καλύτερα θα ήταν να μην γίνει η Διάσκεψη ώστε να γίνει μια πιο αποτελεσματική συμφωνία, η οποία, σύμφωνα με αυτόν, είναι η φορολογία στις βιομηχανίες ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η οποία μάλιστα θα αυξάνεται σταδιακά. Τα χρήματα θα επιστρέφονται στους πολίτες με τη μορφή μερίσματος.
Ο μεγάλος φυσικός είναι ριζικά αντίθετος με την αρχή της αγοράς ρύπων και όλη την επιχείρηση που στήνεται γύρω από αυτήν:
«Είναι κάτι ανάλογο με το πρόβλημα της δουλείας ή του ναζισμού που αντιμετώπισαν ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ αντίστοιχα. Με τέτοια θέματα δεν κάνεις συμβιβασμούς. Δεν μπορείς να λες "θα μειώσουμε τη δουλεία κατά 50% ή 40%". Δυστυχώς», συνεχίζει ο κορυφαίος αμερικανός επιστήμονας, «οι ηγέτες μας δεν έχουν τα κότσια να αδράξουν την ευκαιρία και να πουν τι πρέπει πραγματικά να γίνει. Αντίθετα, συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια».
Η κυβερνητική αδράνεια, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου επιβάλει κοινωνική αντίδραση. Και καταλήγει:
«Αυτός είναι ο ακτιβισμός που χρειαζόμαστε γιατί αν καταστρέψουμε τον πλανήτη, καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία μας. Πώς, όμως, μπορεί να βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όταν δεν παρατηρούμε μεγάλες αλλαγές στο κλίμα; Οι αλλαγές καθυστερούν λόγω της αδράνειας του κλιματικού συστήματος, όμως καθώς οι παράγοντες συσσωρεύονται και οδηγούν το κλίμα σε ακραίες εκφάνσεις, η αδράνεια κάνει όλο και πιο δύσκολη την αντιστροφή των φαινομένων.
Ο ωκεανός, οι παγετώνες και το παγωμένο μεθάνιο, όλα έχουν αδράνεια, καθώς αντιδρούν στη γρήγορη αλλαγή. Όμως σιγά - σιγά η αντίδρασή τους μειώνεται».
Και συμπληρώνει: "πρέπει να θυμόμαστε ότι οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο κλίμα είναι πιο ισχυρές από οποιεσδήποτε φυσικές επιπτώσεις γνωρίζουμε. Ήδη ο αέρας περιέχει περισσότερους υδρατμούς απ΄ ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες. Οι πιο ισχυρές καταιγίδες που παίρνουν ενέργεια από τους υδρατμούς γίνονται ακόμα πιο ισχυρές και θα γίνουν πολύ περισσότερο καθώς διαλύεται το στρώμα του πάγου στους πόλους. Αυτό, σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ δαπανά δισ. δολάρια για να στηρίξει τον «καθαρό λιθάνθρακα» και δεν επενδύει σε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κλίματος. Ίσως πρέπει να βγούμε στους δρόμους για να δείξουμε ότι αυτό που γίνεται είναι καταστροφικό".
Ο James Hansen, είναι επικεφαλής στο Ινστιτούτο Goddard της ΝΑΣΑ, που ειδικεύεται σε μελέτες του διαστήματος, καθώς και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
Στα τέλη του 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του James Hansen με τίτλο «Οι θύελλες που θα βρουν τα εγγόνια μου» Σε αυτό προειδοποιεί ότι ο πλανήτης μας, είναι σε άμεσο κίνδυνο να «καταρρεύσει». Και δηλώνει: «Είναι η τελευταία μας ευκαιρία».
Ο James Hansen είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο της Γης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Έλαβε το διδακτορικό του στη φυσική και την αστρονομία από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβας, όπου μαθήτευσε υπό τον James van Allen. Ο Hansen είναι ευρύτερα γνωστός λόγω των καταθέσεών του ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου τη δεκαετία του 1980, οι οποίες συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση του προβλήματος της παγκόσμιας θέρμανσης.

ΠΗΓΗ PHISICS4U  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 – ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

18:30: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από τη Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Διεθνές Κέντρο Έρευνας & Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό» με:
• Ομιλία από τον Μεσολογγίτη Φιλόλογο κύριο Παναγιώτη Μανιώτη, με θέμα: «Ο Στρατηγός και Συγγραφέας Μακρυγιάννης»
• Παρουσίαση με εικόνες από την Ιστορικό Τέχνης κυρία Βίκυ Αντωνίου με θέμα: «Από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη στην Λαϊκή Τέχνη του Παναγιώτη Ζωγράφου»
• Ανάγνωση από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, από τον ηθοποιό – σκηνοθέτη κύριο Γιάννη Βόγλη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.
Απονομή τιμητικής διάκρισης από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στην κυρία Ροδάνθη Φλώρου Πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Διεθνές Κέντρο Έρευνας & Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό».
20:00: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ- ΑΛΙΣΑΧΝΗΣ ΜΥΡΟΝ» του Βασίλη Αρτίκου και παρουσίαση του ομώνυμου λευκώματος από τον ποιητή κύριο Σωτήρη Κακίση. Η έκθεση θα λειτουργήσει έως το Σάββατο 10 Απριλίου 2010 με ώρες λειτουργίας: 10:00 – 13: 00 και 18:00-22:00 στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 – ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• Γενικός σημαιοστολισμός της Ιεράς Πόλεως.
• Εορταστικές εκδηλώσεις στα Τ.Ε.Ι. – Λύκεια – Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου.
11:00: Κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων από σπουδαστές και μαθητές.
19:00: Επιμνημόσυνη Δέηση στον Κήπο των Ηρώων.
Κατάθεση στεφάνων από τις Τοπικές Αρχές, Συλλόγους, Οργανώσεις και Φορείς της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου.
19:30: Η Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και Εξόδου του Μεσολογγίου διοργανώνει την ετήσια συνάντηση των απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην οποία θα μιλήσει ο κύριος Κώστας Καρκανιάς. Στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 – ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

10:00-11:00: Υποδοχή Εκπροσώπων Ξένων κρατών και Εκπροσώπου της Κυβέρνησης,
• Απονομή τιμητικής διάκρισης στον αείμνηστο Ολλανδό –Μεσολογγίτη PAUL DE GRAAF,
Στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας Τέχνης (Κεντρική Πλατεία)
11:15: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Φιλελλήνων στον Κήπο των Ηρώων.
11:30: Καταθέσεις στεφάνων στο Τύμβο στον Κήπο των Ηρώων ,από Δημάρχους Ιστορικών Πόλεων, Συλλόγους ,Φορείς και λοιπές Οργανώσεις εκτός Μεσολογγίου.
12:00: Μεταφορά της Εικόνας της Εξόδου, του Ιερού Λαβάρου και του Τίμιου Σταυρού Αγιασμού του Επισκόπου Ιωσήφ Ρωγών, από το Μουσείο Ιστορίας & Τέχνης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
12:00: Εκκίνηση 28ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας Πατρών – Μεσολογγίου που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών.
12:30: Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο θανάτου του Λόρδου Βύρωνος τιμώντας την 186η επέτειο του θανάτου του. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας, Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, το Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως.
12:45: Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ιωάννη – Ιακώβου Μάγερ, τιμώντας την 184η επέτειο του θανάτου του. Κατάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο του Δήμου της Κυβέρνησης, Πρέσβη της Ελβετίας , Εκπρόσωπο του Δήμου του Schofflisdorf, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων , Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
16:30 Εκκίνηση του 64ου δρόμου Θυσίας από το Ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Συμεών.
18:30 Απονομή επάθλων στους νικητές του 28ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Θυσίας στην Αίθουσα Τελετών Μουσείου Ιστορίας Τέχνης.
19:00 Μέγας Εσπερινός στο Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στον οποίο θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς
19:30 Πέρας προσέλευσης Επισήμων.
20:00 Εκκίνηση πομπής από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων.
• Δέηση και κατάθεση στεφάνων από την Ελληνική Κυβέρνηση, Βουλή των Ελλήνων, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Ακαδημία Αθηνών, εκπρόσωπο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, ΤΕΔΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Δήμαρχο Αιτωλικού και Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
• Πανηγυρικός από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
• Αναπαράσταση της ανατίναξης του Χρήστου Καψάλη. Συμμετέχει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα. Στο ρόλο του Καψάλη ο κ. Γιάννης Μαγδαληνός.
22:30: Δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Μεσολογγίου από τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (Ιδιαίτερη Πρόσκληση)

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 – ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6:30: Εωθινό κανονιοβολισμοί και κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών της Ιεράς Πόλεως
7:00: Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
10:40: Άφιξη και υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
10:45: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.
11:00: Εκκίνηση πομπής από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων.
• Τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς.
• Κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο των Ηρώων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια.
• Πανηγυρικός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης, Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, κύριο Παναγιώτη Μπεγλίτη.
• Το Μοιρολόι « Να ζει το Μεσολόγγι» από την Σοπράνο Ιωάννα Εμμανουήλ –Αποστολάκου, Πτυχιούχο Μονωδίας και μέλος της Χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, συμμετέχει τμήμα της Χορωδίας, υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.
• Βράβευση νικητών του 64ου Δρόμου Θυσίας.
14:00: Επίσημο γεύμα από τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Ιδιαίτερη Πρόσκληση)
18:30: Επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου, με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης
• Υποστολή της Σημαίας στην Κεντρική Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη. Πέρας εκδηλώσεων για την 184η Επέτειο της Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ο ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, θα κορυφωθούν στο Μεσολόγγι, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 184η Επέτειο της Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων, το προσεχές Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαρτίου.
Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων αποτελούν η μεγαλειώδης πομπή της Ιερής Εικόνας της Εξόδου στην οποία μετέχουν τμήματα απ’ όλη τη χώρα με παραδοσιακές στολές με την συνοδεία περισσοτέρων των 20 φιλαρμονικών ( Σάββατο και Κυριακή 27 & 28 /3) και η αναπαράσταση της Ανατίναξης του Χρήστου Καψάλη(Σάββατο 27/3).
Η επίσημη υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μεσολόγγι θα γίνει την Κυριακή 28 Μαρτίου, στις 10:40πμ., στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ενώ την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, Παναγιώτης Μπεγλίτης

24.3.10

Η ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

«Αλλάζουμε νοοτροπία - προστατεύουμε το περιβάλλον - δίνουμε το μήνυμα της ελπίδας για το μέλλον-Συμμετέχουμε ενεργά-Συμμετέχουμε δυναμικά στην παγκόσμια εκστρατεία για την Ώρα της Γης».
Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης κάλεσε όλους τους πολίτες της Ναυπάκτου να σβήσουν συμβολικά τα φώτα για μία ώρα το προσεχές Σάββατο 27 Μαρτίου 2010, στις 20:30 το βράδυ, στα πλαίσια της εκστρατείας της WWF για την «Ώρα της Γης», σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο της πόλης, μαζί με τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Ν. Κούμπιο και τον εκδότη του περιοδικού ΠΡΑΣΙΝΟ+ ΜΠΛΕ Τ. Ξύδη.
Όπως ο ίδιος τόνισε «Η Ναύπακτος για δεύτερη συνεχή χρονιά μαζί με τη WWF και με εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, δίνει το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010 στις 20.30 το βράδυ σβήνουμε ΟΛΟΙ τα φώτα για μια ώρα και μεταδίδουμε το μήνυμα για την αναγκαιότητα καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Έτσι για μία ώρα από τις 20:30 έως τις 21:30 σβήνουν τα φώτα στο Λιμάνι και το Κάστρο της Ναυπάκτου, καθώς και στα Δημοτικά Κτίρια.
Στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Ναυπάκτου, οι οποίες θα γίνουν στο Λιμάνι της Ναυπάκτου, συμμετέχουν εθελοντικά το χορευτικό της Μάρθας Καραλή, καθώς και παιδιά και μαθητές οι οποίοι θα μοιράζουν κεριά στις εισόδους του Λιμανιού, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Ναυπάκτου για μία ώρα θα συμμετέχει δίνοντας το δικό της ξεχωριστό τόνο.
Μόλις πέντε μέρες πριν από την Ώρα της Γης 2010 η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τριάδα μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παγκόσμια αυτή δράση κατά της αλλαγής του κλίματος. Μπορούμε όμως ακόμα καλύτερα! Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010 στις 20.30 το βράδυ σβήνουμε ΟΛΟΙ τα φώτα για μια ώρα και μεταδίδουμε το μήνυμα για την αναγκαιότητα καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ήδη 206 δήμοι και κοινότητες της χώρας έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του WWF Ελλάς, ενώ τη συμμετοχή τους έχουν δηλώσει 232 σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί και 733 φορείς και επιχειρήσεις. Επιπλέον, περισσότεροι από 16.000 ιδιώτες έχουν εγγραφεί στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ώρας της Γης www.wwf.gr/earthhour, ενώ οι συμμετοχές σε σχετικές ομάδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.
Κατά την Ώρα της Γης 2010 παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μνημεία όπως η Ακρόπολη, ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο Λευκός Πύργος και η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου θα παραμείνουν στο σκοτάδι.
Η Ώρα της Γης ξεκίνησε από την Αυστραλία το 2007, αλλά πλέον συμμετέχουν σε αυτήν περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Πέρσι, η συμμετοχή του WWF Ελλάς άγγιξε επίπεδα-ρεκόρ: παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μνημεία όπως η Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αλλά και η Βουλή των Ελλήνων παρέμειναν βυθισμένα στο σκοτάδι για μια ολόκληρη ώρα, ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με την ενθουσιώδη συμμετοχή 480 Δήμων και περίπου ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών.

2nd MOUTAIN CLASSIC RALLY

Με την απονομή του 1ου βραβείου της γενικής κατάταξης στον Μακρυγιάννη Παράσχο από το Δήμαρχο Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής το 2ο Mountain Classic Rally που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπάκτου και ο Δήμος Πλατάνου σε συνεργασία με την Motor Rally Organization Events (M.R.O.E.) από τις 19 έως 21 Μαρτίου 2010 στον νομό Αιτωλοακαρνανίας με επίκεντρο τη Ναύπακτο.
Είχε προηγηθεί η εκκίνηση της διαδρομής Ναυπάκτου – Πλατάνου το πρωί του Σαββάτου (20.03.10) από την παραλία του Γριμπόβου στη Ναύπακτο.
«Η Ναύπακτος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί με διοργανώσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και που ταυτόχρονα την προβάλλουν τουριστικά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης κατά την έναρξη της διαδρομής.
Η εκκίνηση του αγώνα έγινε την Παρασκευή (19.03.10) το μεσημέρι στην Ανθήλη στο 7ο χιλιόμετρο επί της εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών. Οι ορεινές διαδρομές στα Βαρδούσια, στην ορεινή Ναυπακτία με διέλευση από τα φράγματα Μόρνου, Ευήνου και από την μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος την Τριχωνίδα προσέφεραν ένα αξέχαστο τριήμερο.
Στη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη τερμάτισε ο Γκότσης Διηνεκής και στη τρίτη ο Γιώργος Μοσχοβίτης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

ΔΥΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Σε συνέχεια της διοργάνωσης Σεμιναρίου για τις Μεταφορές, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 19 Μαρτίου 2010, διοργάνωσε Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Φοιτητών για τις Μεταφορές.
Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η συμβολή στην καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και λοιπών εμπλεκομένων με τις μεταφορές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μεταφορών. Διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί καθηγητές και εκπρόσωποι αρμόδιων αρχών και φορέων του κλάδου ήταν μεταξύ των εκλεκτών εισηγητών του Σεμιναρίου ενώ πολύ σημαντική παρουσία είχαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της περιοχής. Συντονιστές από την πλευρά του Επιμελητηρίου ήταν οι κ.κ. Μπόκας Κωνσταντίνος Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Πιστιόλας Κωνσταντίνος Β ΄ Αντιπρόεδρος. Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Μ. Αδαμαντιάδης Επικεφαλής του τμήματος Διευκόλυνσης και Οικονομίας Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, Π. Ραβδάς Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, Α. Κενανίδης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Γ. Αμαξόπουλος Μέλος Δ.Σ. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). Γ. Σιαμάς Διαμεταφορέας, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Δ. Λυρίδης Καθηγητής ΕΜΠ, Β. Κούνουπας Υπ. Διδάκτορας τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ν.Ντάρας Χημικός Μηχανικός Τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Πρωτοποριακή πανελλήνια μελέτη αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και Δημιουργία βάσης δεδομένων σε Πιλοτική εφαρμογή.
Στις 20 Μαρτίου 2010 ημέρα Σάββατο υπήρξε Συνάντηση Εργασίας των Επιμελητηρίων της Βορειοδυτικής Ελλάδος σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της πανελλήνιας μελέτης αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για στοχευμένη δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα που στόχο έχει να συνεισφέρει όχι μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων και προοπτικών της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και υπόδειγμα για την κατανόηση της σημασίας μιας τέτοιας εργασίας και σε άλλες Επιμελητηριακές Περιφέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.
Στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσουν τη βάση δεδομένων και να προσθέσουν στοιχεία σε αυτή ενώ στη συνέχεια να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που προσφέρει σφαιρική εικόνα για τις μεταφορές και τα προβλήματά τους στην περιοχή καθώς και τη δυνατότητα για να προταθούν ποιος είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον.
Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη φάση που είναι η προετοιμασία και η συλλογή των στοιχείων στους επόμενους μήνες θα έχουμε την υλοποίηση της έρευνας και τη συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο νομού και στη συνέχεια τη σύνθεση των στοιχείων και την εκπόνηση Έκθεσης Αποτελεσμάτων-Συμπερασμάτων. Η όλη προσπάθεια θα κλείσει με τη διαμόρφωση του υλικού και την παρουσίασή της στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΥ.Μ. προς το τέλος του έτους.
Η βάση πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα ανά Νομό, των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικονομική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέσο προβολής της μεταφορικής δυναμικής του κάθε Νομού, με την παρουσίαση των επιχειρήσεων μεταφορών – μελών των Επιμελητηρίων. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν και ως κορμός για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας μόνιμης βάσης δεδομένων, που θα τηρηθεί από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη προετοιμασία και τεκμηρίωση προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών μεταφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο ΕΔΩ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Πρόσκληση σε TAKTIKH συνεδρίαση
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σε TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ) & αναμόρφωση του προϋπολογισμού .
2. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 07-2.2 (Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον Πολίτη) του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αγρίνιο - Ευφυής Πόλη»
3. Ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Προκατάρτιση- εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας σε ανέργους / άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Δήμο Αγρινίου σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)» που υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου ως τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο του Μέτρου
6 : Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας –ΕΚΤ του Άξονα 4 : Ενίσχυση Αστικών Υποδομών – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.
4. Ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων/ άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Δήμο Αγρινίου σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)» που υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου ως τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο του Μέτρου 6 : Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας –ΕΚΤ του Άξονα 4 : Ενίσχυση Αστικών Υποδομών – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.
5. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ του Δήμου Αγρινίου.
6. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Κατασκευή γύψινων διακοσμητικών με χρήση καλουπιών» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Κων/νου Χριστόπουλου.
7. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Αρτοποιείο» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Σταύρου Μασχαλίδη.
8. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Κατεργασία και μορφοποίηση γυαλιού» στο Αγρίνιο ιδιοκτησί-ας Μαρίας Μακροζαχοπούλου.
9. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Συνεργείο επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων » στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Γεωργίου Ντελή.
10. Επί εισηγήσεων Δημαρχιακής Επιτροπής για θέματα κυκλοφοριακού (σχετικές οι υπ΄αριθ. 104 και 119/2010 αποφάσεις αυτής).
11. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ. 837 του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην φερόμενη ιδιοκτησία Σωτηρίας Κονδύλη.
12. Ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων στο ΟΤ. 1254 ιδιοκτησίας του Ευριπίδη Μέντα και του Δήμου Αγρινίου και καθορισμός τιμής μονάδος.
13. Καθορισμός τιμής μονάδος των προς ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων, ιδιοκτησίας του Τοπ. Διαμ. Αγίου Κων/νου του Δήμου Αγρινίου και της ιδιοκτησίας Παναγιώτη & Χρήστου Παναγιωτίδη στο ΟΤ. 185 (Τ.Δ. Αγίου Κων/νου).
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:
Α) «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών πόλης Αγρινίου».
Β) «Ανέγερση Κ.Α.Π.Η. Τοπ. Διαμερ. Αγίου Κων/νου».
15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ολοκλήρωσης προστασίας και αναβάθμισης του περιαστικού δάσους ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» του Δήμου Αγρινίου.
16. Καθορισμός θέσεων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και τέκνα πολεμιστών της Κύπρου.
17. Ορισμός θέσης περιπτέρου ιδιοκτησίας Σμυρλή –Λιακατά.
18. Αναθέσεις διαφόρων μελετών:
Α) «Μελέτη Διαμόρφωσης – σηματοδότησης κόμβων Αγίου Κων/νου (Σταυροδρόμι) – Γούναρη & Περιμετρικής».
Β) «Μελέτη διαμόρφωσης – σηματοδότησης κόμβων Ρεμπελιά – Παπαστράτου –Μιχαλακέα & Περιμετρικής» .
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2010.
20. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2010.
21. Επί εισηγήσεως Επιτροπής Υγείας Πρόνοιας του Κανονισμού του Δημοτ. Συμβουλίου ενόψει εορτών Πάσχα 2010.
22. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
23. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού αριθμού θέσεων προς διάθεση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
24. Αποδοχή δωρεάς 60 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Η Ελληνική Εκστρατεία στη Μικρά Ασία » του συγγραφέα Αγαμέμνονος Ευαγγέλου Πολίτη .
25. Συμπλήρωση της αριθ. 38/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
26. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων.
27. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων στο εσωτερικό για το πρόγραμμα URBACT II – Yrban N.O.S.E.
28. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για έκδοση κάρτας μονίμων κατοίκων περιοχής εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.).
29. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τα Δημοτικά Ιατρεία και το ΚΑΠΗ του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α , οργανώνει την Μεγάλη Τρίτη, 30 Μαρτίου, Δωρεάν Προληπτικό Έλεγχο για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου «Βιοϊατρική».
Ο δωρεάν έλεγχος γίνεται με την εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μια απλή συλλογή κοπράνων σε δοχείο απλού ουροσυλλέκτη.
Η ηλικία συμμετοχής είναι για άνδρες και γυναίκες από 50 έως 75 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν μόνο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Τρείς (3) ημέρες πριν θα πρέπει να απέχουν από Κρέας, πράσινα λαχανικά και όσοι λαμβάνουν σίδηρο να το σταματήσουν για αυτές τις 3 ημέρες.
Η συλλογή του ειδικού δοχείου θα γίνεται στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου (πρώην ΠΙΚΠΑ) και στο ΚΑΠΗ από τις 8:00 πμ. έως στις 9:00 πμ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Δημοτικό Ιατρείο: 2631022566, ΚΑΠΗ :2631024660
Σύμφωνα με το δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννη Αναγνωστόπουλος: «Με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να συμβάλλουμε τόσο στην ενημέρωση των δημοτών του Μεσολογγίου για την αξία της πρόληψης, όσο και στη πρώιμη διάγνωση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου, μέσω της εξέτασης ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα. Όσοι πολίτες ανευρεθούν θετικοί στην εξέταση, θα ειδοποιηθούν και θα τους συμβουλεύσουμε εγγράφως, ώστε να απευθυνθούν στο θεράποντα ιατρό τους.»