26.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ (Ανάρτηση 17η)

Στις 27 Νοεμβρίου του 2007 τρεις βουλευτές της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης - όπως γράψαμε και σε προηγούμνη ανάρτηση - οι κ. Θάνος Μωραΐτης, Σπύρος Κουβέλης (σήμερα υφυπουργοί) και η κ. Σοφία Γιαννακά, μετά τη διαρροή της είδησης ότι η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πιο συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ, δέχθηκε ένα αίτημα της EDISON για αλλαγή των όρων της Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τους οποίους απαγορεύονταν στη ΝΑΒΙΠΕ η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής όχλησης κατέθεσαν την παρακάτω ερώτηση:

«ΠΡΟΣ:
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργο Σουφλιά
Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια

Αξιότικοι κ.κ. Υπουργοί,
Με την 173/11-4-84 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Χ.Ο.Π. η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού οριοθετήθηκε ως ΒΙ.ΠΕ.
Ιδιοκτήτρια της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού ήταν η ΕΤΒΑ η οποία χρηματοδοτούμενη και από Ευρωπαϊκούς Πόρους κατασκεύασε έργα υποδομής κόστους 6,3 δις δρχ. το 1986 προκειμένου να λειτουργήσει μονάδα διάλυσης πλοίων. Ο στόχος της δεν επετεύχθη λόγω της έντονης και μαζικής αντίδρασης του τοπικού πληθυσμού στην εγκατάσταση μιας ρυπογόνου και οχλούσας δραστηριότητας. Έτσι, από το 1987 και μετά η ΕΤΒΑ αναζήτησε επενδυτές έτσι ώστε να πωληθεί η ΒΙ.ΠΕ.
Οι εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν τότε ήταν η CBI που ήθελε να κατασκευάσει εργοστάσιο καταστροφής χημικών και τοξικών καταλοίπων με την μέθοδο της καύσης και η LYPSA για την κατασκευή μονάδας παραγωγής αμόλυβδης βενζίνης υψηλών οκτανίων, και οι δυο οχλούσες και ρυπογόνες δραστηριότητες επίσης. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής απέτρεψαν όμως ξανά τα καταστροφικά για το περιβάλλον αυτά σχέδια με μαζικές κινητοποιήσεις.
Το 1998 η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού πουλήθηκε στην κοινοπραξία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ, προκειμένου να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για δημιουργία Βιομηχανικής Ζώνης και διαμετακομιστικού κέντρου.
Στην αναζήτηση επενδυτών από την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ εκδήλωσε ενδιαφέρον η εταιρία EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ιταλικών συμφερόντων και θυγατρική της Γαλλικής EDF με πρόθεση να κατασκευάσει λιθανθρακική μονάδα παραγωγής ενέργειας ισχύος 600MW. Για το λόγο αυτό έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη Ρ.Α.Ε.
Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ εντάχθηκε στο Ν. 2545/97 και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά παράλληλα δεσμεύτηκε από τον ίδιο νόμο ως προς το είδος των εταιρειών που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στο χώρο που εκμεταλλεύεται καθώς καθορίζεται με σαφή τρόπο ότι δεν θα πρέπει να είναι οχλούσες και ρυπογόνες.
Για το λόγο αυτό η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα και έχει ζητήσει την τροποποίηση της αριθμ. 133032/05/09/2003 που τροποποιήθηκε με την αριθμ. 103411/2006.
- Επειδή η συγκεκριμένη θέση έχει επιλεγεί για εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων,
- Επειδή οι περιορισμοί στην εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό κεκτημένο που προέκυψε από τους μακροχρόνιους και επανειλημμένους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής,
- Επειδή η περιοχή αυτή είναι περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής,
- Επειδή η εγκατάσταση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων πρακτικά απαλείφει την δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση της Αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος,
- Επειδή οι επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση εισαγόμενου λιθάνθρακα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τη χώρα μας από τους στόχους του Κιότο για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ είναι γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών της ΕΕ,
- Επειδή η εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αντί να προωθεί την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που η χώρα διαθέτει σε αφθονία,
- Επειδή η εν λόγω επένδυση δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Θα υποχρεώσετε την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ να παραμείνει συνεπής προς τις αρχικές της δεσμεύσεις που απορρέουν απ τις διατάξεις του Ν.2545/97 και βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε για την ανάπτυξη των υποδομών της;
2) Θα απορρίψετε άμεσα το αίτημα της EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση της προαναφερθείσης ΚΥΑ;
3) Προτίθεστε να υιοθετήσετε μια πολιτική προστασίας του οικοσυστήματος, της περιοχής, αλλά και της χώρας από επιθέσεις ξένων εταιρειών οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την συνθήκη του Κιότο με την οποία η χωρά μας έχει ήδη δεσμευτεί, προάγοντας επενδύσεις με γνώμονα την Αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος;
Οι ερωτώντες βουλευτές Σπύρος Κουβέλης, Σοφία Γιαννάκα, Θάνος Μωραϊτης»

Αλήθεια.
1. Ποιος θα ρωτήσει σήμερα γι αυτά;
2. Μήπως η προαναφερόμενη ΚΥΑ έχει αλλαχτεί;
3. Θα επιχειρήσουν να την αλλάξουν;
4. Αν την αλλάξουν, τι θα γίνει "με το εμπορικό διαμετα-κομιστικό κέντρο" και "με τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις" για τις οποίες η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ είχε χρηματοδοτηθεί;
5. Τι λέει η οδηγία 96/82/ΕΚ «Σεβέζο Ι και ΙΙ»;
6. Άραγε η προστασία του Περιβάλλοντος συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τη συνθήκη του ΚΙΟΤΟ και την "εμπορία των ρύπων";

Δεν υπάρχουν σχόλια: