24.3.10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Πρόσκληση σε TAKTIKH συνεδρίαση
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σε TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ) & αναμόρφωση του προϋπολογισμού .
2. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 07-2.2 (Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον Πολίτη) του Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση» για τη χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο «Αγρίνιο - Ευφυής Πόλη»
3. Ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Προκατάρτιση- εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας σε ανέργους / άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Δήμο Αγρινίου σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)» που υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου ως τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο του Μέτρου
6 : Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας –ΕΚΤ του Άξονα 4 : Ενίσχυση Αστικών Υποδομών – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.
4. Ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων/ άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Δήμο Αγρινίου σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)» που υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου ως τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο του Μέτρου 6 : Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας –ΕΚΤ του Άξονα 4 : Ενίσχυση Αστικών Υποδομών – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.
5. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ του Δήμου Αγρινίου.
6. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Κατασκευή γύψινων διακοσμητικών με χρήση καλουπιών» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Κων/νου Χριστόπουλου.
7. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Αρτοποιείο» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Σταύρου Μασχαλίδη.
8. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Κατεργασία και μορφοποίηση γυαλιού» στο Αγρίνιο ιδιοκτησί-ας Μαρίας Μακροζαχοπούλου.
9. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης , της υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας «Συνεργείο επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων » στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Γεωργίου Ντελή.
10. Επί εισηγήσεων Δημαρχιακής Επιτροπής για θέματα κυκλοφοριακού (σχετικές οι υπ΄αριθ. 104 και 119/2010 αποφάσεις αυτής).
11. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ. 837 του σχεδίου πόλης Αγρινίου στην φερόμενη ιδιοκτησία Σωτηρίας Κονδύλη.
12. Ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων στο ΟΤ. 1254 ιδιοκτησίας του Ευριπίδη Μέντα και του Δήμου Αγρινίου και καθορισμός τιμής μονάδος.
13. Καθορισμός τιμής μονάδος των προς ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων, ιδιοκτησίας του Τοπ. Διαμ. Αγίου Κων/νου του Δήμου Αγρινίου και της ιδιοκτησίας Παναγιώτη & Χρήστου Παναγιωτίδη στο ΟΤ. 185 (Τ.Δ. Αγίου Κων/νου).
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:
Α) «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών πόλης Αγρινίου».
Β) «Ανέγερση Κ.Α.Π.Η. Τοπ. Διαμερ. Αγίου Κων/νου».
15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ολοκλήρωσης προστασίας και αναβάθμισης του περιαστικού δάσους ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» του Δήμου Αγρινίου.
16. Καθορισμός θέσεων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και τέκνα πολεμιστών της Κύπρου.
17. Ορισμός θέσης περιπτέρου ιδιοκτησίας Σμυρλή –Λιακατά.
18. Αναθέσεις διαφόρων μελετών:
Α) «Μελέτη Διαμόρφωσης – σηματοδότησης κόμβων Αγίου Κων/νου (Σταυροδρόμι) – Γούναρη & Περιμετρικής».
Β) «Μελέτη διαμόρφωσης – σηματοδότησης κόμβων Ρεμπελιά – Παπαστράτου –Μιχαλακέα & Περιμετρικής» .
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2010.
20. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2010.
21. Επί εισηγήσεως Επιτροπής Υγείας Πρόνοιας του Κανονισμού του Δημοτ. Συμβουλίου ενόψει εορτών Πάσχα 2010.
22. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
23. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού αριθμού θέσεων προς διάθεση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
24. Αποδοχή δωρεάς 60 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Η Ελληνική Εκστρατεία στη Μικρά Ασία » του συγγραφέα Αγαμέμνονος Ευαγγέλου Πολίτη .
25. Συμπλήρωση της αριθ. 38/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
26. Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων.
27. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων στο εσωτερικό για το πρόγραμμα URBACT II – Yrban N.O.S.E.
28. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για έκδοση κάρτας μονίμων κατοίκων περιοχής εφαρμογής Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.).
29. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: