26.3.10

ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΞΕΝΙΑ"

Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και δη στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιο για εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων των Ο.Τ.Α του Ν. Αιτ/νίας. (ΣΤ. ΛΕΒΙΔΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ, Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) προσφεύγουν οι:1) Κων/νος Κονίδας, 2) Βασίλειος Καλογερής, 3) Κωνσταντίνος Καρακώστας, 4) Ανδρέας Ασημακόπουλος, 5) Ιωάννης Νταουσάνης, 6) Γεώργιος Γούλας 7) Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ναυπάκτου, αλλά και οι 8) Αριστομένης Χάρος πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας, 9) Δημήτριος Καρκατσούλης αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 10) Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αντιπρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Ναυπάκτου 11) Παναγιώτα Κοτρώνη προέδρου του συλλόγου πολυτέκνων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 12) Νατάσα Γιανούλου αντιπροέδρου της Α΄ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, 13) Νικόλαος Κριαράς πρόεδρος του συλλόγου φίλων της Φιλαρμονικής Ναυπάκτου,14) Παναγιώτης Νάκης πρόεδρος του Αθλητικού Σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου, 15) Χρήστος Κανέλλος γραμματέα του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, 16) Μαρία Ζία ταμίας του συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπακτίας και Δωρίδας, 17) Αθανάσιος Παπαευθύμιος γραμματέας του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού σχολείου, 18) Μανδέλλου Μαρία πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, 19) Αλεξία Παλιού γραμματέας του συλλόγου «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές», 20) Βασίλειος Χουλιάρας μέλους του δ.σ. του συλλόγου δασκάλων και Νηπιαγωγών Ναυπακτίας, 21) Δημήτριος Στάικος μέλους του δ.σ. του Ορειβατικού συλλόγου Ναυπάκτου.
Όλοι οι παραπάνω κύριοι στρέφονται κατά της υπ' αριθμ. 55/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης του «ΞΕΝΙΑ» Ναυπάκτου.
Στο σύντομο ιστορικό που αναφέρεται στην προσυγή αναφέρεται ότι:«Με απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου, ο Δήμος προχώρησε σε Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό Μακροχρόνιας Εκμισθώσεως της Ξενοδοχειακής Μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με την υπ’ αριθμό 11113/24-7-2009 προκήρυξη. Παράλληλα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (110/2009) όρισε επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού με την συμμετοχή τριών δημοτικών συμβούλων και δύο υπαλλήλων του Δήμου. Η σύνθεση της επιτροπής μετά από παραιτήσεις μελών της άλλαξε με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (294/2009).
Η επιτροπή αυτή μετά την υποβολή τριών εμπρόθεσμων προσφορών από τις εταιρείες ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, ΤΕΚΑΛ ΑΕ και κοινοπραξία ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΞΕ – ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ συνεδρίασε στις 21/9/2009,12/10/2009,3/11/2009, 11/11/2009, 12/11/2009, 19/01/2010 και 03/03/2010 και κατέληξε ομόφωνα ότι «πρέπει να απορριφθούν οι προσφορές και των τριών διαγωνιζομένων για ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία και συγκεκριμένα για:
1. ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι η προσφορά του δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ.11.1.2 (ποινή αποκλεισμού άρθρο 11 παρ. 11.1 της διακήρυξης).
2. ΤΕΚΑΛ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι η προσφορά του παρουσιάζει «ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης» με την «ύπαρξη των επιμέρους φακέλων σε κατάσταση ανοιγμένη» (ποινή αποκλεισμού άρθρο 16.5 της διακήρυξης» (στην πορεία η ΤΕΚΑΛ αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό με δική της βούληση)
3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΞΕ – ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με το σκεπτικό ότι δεν πληρεί την χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 12.7.1 της διακήρυξης και παρουσιάζει η επάρκεια ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης, άρθρο 16 παρ. 16.6 αυτού (ποινή αποκλεισμού άρθρο 16.6 της διακήρυξης).»
Η παραπάνω απόφαση της επιτροπής παραπέμφθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο σε συνεδρίαση του στις 17/03/2010, ενώ δέχθηκε ότι πράγματι υπήρχαν οι παραπάνω αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης, όπως ακριβώς τις διαπίστωσε η επιτροπή που το ίδιο το συμβούλιο είχε συστήσει, αποφάσισε να συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισμού χωρίς να προχωρήσει, ως όφειλε και όριζε με σαφήνεια η 11113/24-7-2009 προκήρυξη, σε αποκλεισμό των εταιρειών και εφ’ όσον υπήρχε η πολιτική βούληση σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού
Χαρακτηριστικά στην προκήρυξη τονίζεται (άρθρο 12, παρ.12.1):
«Τόσο τα τυπικά δικαιολογητικά, όσο και τα στοιχεία χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας δεν βαθμολογούνται αλλά ελέγχονται ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων (τυπικές και ουσιαστικές) του υποψηφίου προκειμένου να επιλεγεί ως προσωρινός Ανάδοχος. (pass/fail κριτήρια). Σε περίπτωση μη συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού με πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.»
Στους λόγους προσφυγής σημειώνουν ότι «με την προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καταστρατηγούνται οι όροι της προκήρυξης του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Μακροχρόνιας Εκμισθώσεως της Ξενοδοχειακής Μονάδας «ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
Βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου γιατί με αυτόν τον τρόπο η όποια διαδικασία ακολουθηθεί από εδώ και πέρα ως μη σύννομη, θα είναι εκτεθειμένη είτε σε ενστάσεις των δύο εταιρειών που συμμετέχουν είτε της τρίτης που αποχώρησε από την διαδικασία μετά την απόρριψή της από την επιτροπή είτε οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ήθελε να συμμετάσχει αλλά δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού και δεν γνώριζε – ούτε μπορούσε να γνωρίζει - ότι αυτοί θα παρακαμφθούν με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου! Το ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ναυπάκτου και στο παρελθόν για ανάλογους λόγους έχει μπει σε περιπέτειες (έχουν ακυρωθεί παλιότερες αποφάσεις του συμβουλίου αλλά και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος με επενδυτές) με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία του ακινήτου και να βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου. Γι αυτό τον λόγο στην διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος, πρέπει να τηρείται απολύτως η νομιμότητα.
Παράλληλα ο Δήμος δεν αντιμετώπισε ισότιμα τις τρεις εταιρείες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προσφορές τους αφού η ΤΕΚΑΛ ΑΕ αποσύρθηκε της διαδικασίας μετά την απόρριψη της προσφοράς της από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μη γνωρίζοντας ότι οι όροι της προκήρυξης – που ακύρωναν την προσφορά της – θα παρακάμπτονταν με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Κατόπιν των όσων με επιγραμματικό τρόπο», καταλήγουν, «αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθίσταται πρόδηλο και προφανές το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, είναι παράνομη και παράτυπη, ενώ παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης.
Κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου και να διαταχθούν τα προβλεπόμενα κατά νόμο.
Υποβάλλουμε το αίτημα να κληθούμε, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα και να παραστούμε κατά τη συζήτηση της παρούσας προσφυγής μας για να εκθέσουμε και προφορικά το σκεπτικό μας και τις προτάσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: