29.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - Να με συμπαθάτε αλλά θυμάμαι - ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 20η)

Και να πεις ότι δεν τα γράψαμε όλα αυτά πριν τρεις μέρες εδώ; Και να πεις ότι δεν τα υποψιαστήκαμε όλα αυτά από δέκα μέρες εδώ; Και τα υποψιαστήκαμε και τα γράψαμε. Αλλά όπως θα είδατε στην προηγούμενη ανάρτηση (αν δεν είδατε ποτέ δεν είναι αργά) «Σας ανακοινώνουμε ότι εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. Λ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ με το με αριθ. πρωτ. 166240/24-3-2010 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομαρχιακού Καταστήματος που αφορά την, Μ.Π.Ε. για το έργο: Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να περιλαμβάνονται επιπλέον οι κατωτέρω χρήσεις:…»
Πάντα μιας χρήσεις θα είναι αυτές οι μελέτες. Γιατί όταν τα πράγματα θα αλλάζουν, αυτοί που δεν ξέρουν - εκ του αποτελέσματος - τι ζητάνε, θα μας ζητάνε να αλλάξουμε εμείς, όλα εκείνα, που οι ίδιοι καλούσαν τους άλλους, να μην τα αλλάξουν.
Σας μπέρδεψα;
Να σας Ξεμπερδέψω.
Είδατε εδώ;  Ο κ. Σπύρος Κουβέλης, (αυτός που έκλεισε τη δουλειά, όπως μας είπε ο κ. Παμπούκης την ίδια μέρα και ώρα που ο κ. Παπανδρέου πάταγε το πόδι του στην Αμερική) και ο κ. Θάνος Μωραΐτης (αυτός που του έλαχε η μοίρα να ζητήσει από το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού την παραπάνω τροποποίηση ως υφυπουργός Περιβάλλοντος) μάλλον ξεχάσανε ότι στις 27 Νοεμβρίου του 2007 διατυπώσανε μία σειρά από «Επειδή» τα οποία οδηγούσαν σε ερωτήματα «σκληρής ρητορικής γλώσσας» ζητλωντας εμμέσως πλην σαφώς από τον κ. Σουφλά (ΠΕΧΩΔΕ τότε) και τον κ. Φώλια (Ανάπτυξης τότε) να υποχρεώσει «την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ να παραμείνει συνεπής προς τις αρχικές της δεσμεύσεις που απορρέουν απ τις διατάξεις του Ν.2545/97 και βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε για την ανάπτυξη των υποδομών της», αλλά και να «απορρίψετε άμεσα το αίτημα της EDISON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση της προαναφερθείσης ΚΥΑ».
Και μιας και μπήκαμε στον κόπο ας θυμηθούμε και κείνα τα περίφημα «επειδή», τα οποία «κομίζανε» τότε οι δύο προαναφερόμενοι σε Σουφλιά και Φώλια ως επιχειρηματολογία:
«Επειδή» λέγανε τότε «η συγκεκριμένη θέση έχει επιλεγεί για εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, επειδή οι περιορισμοί στην εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων αποτελούν σημαντικό κεκτημένο που προέκυψε από τους μακροχρόνιους και επανειλημμένους αγώνες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, επειδή η περιοχή αυτή είναι περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, επειδή η εγκατάσταση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων πρακτικά απαλείφει την δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση της Αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, επειδή οι επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση εισαγόμενου λιθάνθρακα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τη χώρα μας από τους στόχους του Κιότο για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ είναι γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών της ΕΕ, επειδή η εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αντί να προωθεί την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που η χώρα διαθέτει σε αφθονία, επειδή η εν λόγω επένδυση δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας».
Αυτά τα «επειδή» λέγανε τότε. Αλλά άλλο το τότε και άλλο το Σήμερα. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει τότε ο Σουφλιάς, θα το κάνουν σήμερα, εκείνοι, που το αποτρέψαν τότε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: