29.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - θυμάστε που τα λέγαμε - ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΧΥΜΑ ΜΑΣ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑΤΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ 19η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ν. Α.
Ταχ. Κώδικας: 302 00 – Μεσολόγγι
Πληροφορίες: Π. Κατσαρού
Τηλέφωνο: 2631361107
ΦΑΞ: 2631361113
Ι.Π. Μεσολογγίου 24/3/2010
Αριθ. Πρωτ: 249 Τ. Τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι εστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. Λ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 Τ.Κ. 11251 ΑΘΗΝΑ με το με αριθ. πρωτ. 166240/24-3-2010 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομαρχιακού
Καταστήματος που αφορά την, Μ.Π.Ε. για το έργο:
Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να περιλαμβάνονται επιπλέον οι κατωτέρω χρήσεις
Α] Ηλεκροπαραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποκλειστικά από αέρια καύσιμα (LPG) με μονάδες συνδυασμένου κύκλου υψηλής απόδοσης (CCGT), μέχρι 1.1 Gwe.
Β] Αποθήκευση/Αεριοποίηση Υγραερίων (LPG) μέχρι 150.000 MT (Ετήσια διακίνηση 880.000 MT).
Γ] Αποθήκευση/Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LΝG) 2χ 125.000 m3 (Ετήσια διακίνηση 6.5 bcm).
Δ] Παραγωγή Ελαίων για Βιοκαύσιμα.
Ε] Τα συνοδά έργα των παραπάνω δραστηριοτήτων.
Με φορέα πραγματοποίησης του έργου την εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, πολίτες να λάβουν γνώση της ανωτέρω Μ.Π.Ε. και να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Συλλογικών Νομαρχιακών Οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διοικητήριο Ν.Α. – Μεσολόγγι).
Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ.Η.Π.37111/2021/2003 Κ.Υ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής των και να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
α) ΑΙΧΜΗ,
β) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: