20.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (Ανάρτηση 9η)

Η «ΑΣΤΑΚΟΣ TERMINAL ΑΕ» αγοράζει από την ΕΤΒΑ την «ΝΑΒΙΠΕ ΑΕ» που ιδρύθηκε, όπως είπαμε και παραπάνω το 1995 (ΦΕΚ 5611) και ιδρύει την «ΑΚΑΠΟΡΤ ΑΕ» τον Νοέμβριο του 2000 (ΦΕΚ 10457)


«ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.»

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20). Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 30 έτη (Λήγει το 2025) και ο σκοπός της εταιρίας είναι:
Να καταστήσει την ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή πόλο βιομηχανικής και ναυτιλιακής συγκέντρωσης σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης.
Η Εταιρεία θα ασκεί την διοίκηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων, θα προσελκύει επενδυτές για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης και θα προβαίνει στην ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών, όπως επίσης και σε κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα που θα κρίνεται αναγκαία ανάλογα με την εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 98.739,35 Ευρώ, διαιρούμενο σε 22.751 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ.

Η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

Μέτοχος                   Αριθμός Μετοχών     Ποσοστό
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ         22.751              100%

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τους κ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                              ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΜΑ ΜΙΧΑΗΛ                            Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                  ΜΕΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ             ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΜΕΛΟΣ
(Αντικαταστάθηκε από τον κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΩΚΟ στις 23 Φεβρουαρίου του 2007)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ                       ΜΕΛΟΣ
(Αντικαταστάθηκε από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΪΚΟ στις 23 Φεβρουαρίου του 2007)
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ


«ΑΚΑ.ΠΟΡΤ. Α.Ε.»

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20). Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτη.
Σκοπός της εταιρίας είναι:
Η λειτουργία και εκμετάλλευση του λιμένα ΝΑΒΙΠΕ ΑΣΤΑΚΟΥΟι Θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές εμπ/των που έχουν σχέση με την ΝΑΒΙΠΕ.
Η παροχή διευκολύνσεων για την διακίνηση φορτίων γενικά.
Η Λειτουργία Ναυτικού Πρακτορείου.
Η πώληση εμπορευματοκιβωτίων για λογαριασμών τρίτων.
Η Ανακύκλωση προϊόντων.
Το Logistics.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 120.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ.
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας στις 31/12/2006 ήταν η εξής:

Μέτοχος               Αριθμός Μετοχών            Ποσοστό
ΑΕΓΕΚ                        20.000                        50,0%
ΣΥΜΕΤ                       20.000                         50,0%
Σύνολο                      40.000                        100,0%

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                  ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΣΙΜΑ ΜΙΧΑΗΛ                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ                          ΜΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟ                          ΜΕΛΟΣ
ΣΑΧΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                        ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του εν λόγω Δ.Σ. ήταν τριετής και έληγε στις 30/06/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: