20.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ (Ανάρτηση 8η)

Οι εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν την κοινοπραξία ήταν:
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ – ποσοστό 50% στην «Αστακός Τέρμιναλ». (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Σωτήριος Γαβριήλ . Πρώην Δ/ντης και Γεν. Δ/ντης σε εταιρίες του ομίλου της ALPHA BANK, αλλά και γενικός διευθυντής της Εμπορικής κατόπιν) έχει μια πολύ πικρή τύχη τόσο για τους μετόχους της όσο και για το προσωπικό της, αφού στις 23 Ιουλίου του 2007 οι πιστώτριες τράπεζες της ΑΕΓΕΚ (Alpha, Πειραιώς και Εμπορική) προχωρούσαν σε αλλαγή διοίκησης στην κατασκευαστική, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον έλεγχό της και εκπαραθυρώνοντας το δίδυμο των βασικών της μετόχων, κ. Ι. Τριανταφύλλου και Σπ. Παπαγεωργίου.

Η εταιρία ΜΕΤΩΝ – ποσοστό 40% στην «Αστακός Τέρμιναλ». (Αρφάνης - Χιόνης) σε κατάσταση τραγική εξαγοράσθηκε από την ΑΕΓΕΚ την περίοδο των συγχωνεύσεων των τεχνικών εταιριών.

Η εταιρεία ΣΥΜΕΤ ΑΕ – ποσοστό 10% στην «Αστακός Τέρμιναλ» (Κούτσης) της οποίας βασικός στόχος ήταν πάντα η διαχείριση του λιμανιού. (Φήμες αναφέρουν σήμερα ότι μάλλον είναι αντίθετος στην προοπτική αυτής της επένδυσης από το Κατάρ, γιατί του «χαλάει η μανέστρα», όπως λένε και στην περιοχή).
Η εταιρία ΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας), η οποία αποχώρησε σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ λοιπόν συστάθηκε λοιπόν ως εταιρεία το 1999 (ΦΕΚ 7503) και έχει την έδρα της στο Μαρούσι (Αμαρούσιου-Χαλανδρίου 18-20). Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 έτ
Σκοπός της εταιρίας είναι: Η αγορά της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξης της ΝΑΒΙΠΕ στο Πλατυγιάλι Αστακού σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού της ΕΤΒΑ. Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ομόρων προς τη ΝΑΒΙΠΕ για τη μελλοντική επέκταση αυτής. Η αγορά των μετοχών της εταιρίας ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Α.Ε. από την ΕΤΒΑ. Η πώληση ή μίσθωση βιομηχανικών οικοπέδων εντός της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ. Η προσέλευση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης εντός της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε 31.621.002,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 53.594.920 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ και η τελική εικόνα των μετόχων της ήταν η παρακάτω:
Μέτοχος                  Αριθμός Μετοχών           Ποσοστό
ΑΕΓΕΚ                       48.235.428                    90,00%
ΣΥΜΕΤ                        5.359.492                    10,00%
Σύνολο                     53.594.920                  100,00%Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους παρακάτω κυρίους:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ               ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                            Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                 ΜΕΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              ΜΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                        ΜΕΛΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του Δ.Σ. έληγε στις 28/06/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: