20.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – Η ΑΕΓΕΚ (Ανάρτηση 11η)

Η ΑΕΓΕΚ είναι η εταιρεία, η οποία συνέδεσε την ιστορία της τα τελευταία 11 χρόνια με την ιστορία του Πλατυγιαλιού.
Ας δούμε κάποιες χρονολογίες της ιστορίας αυτής της εταιρείας και τα γεγονότα που τις σημάδεψαν και που αφορούν το Πλατυγιάλι.

1999:
Η ΑΕΓΕΚ αποκτάει το 50% στην «ASTAKOS TERMINAL»

2000:
Η ΑΕΓΕΚ ιδρύει την «ΑΚΑΠΟΡΤ ΑΕ» με ποσοστό συμμετοχής 25%.
Αποκτά το 50% της ΜΕΤΩΝ ΑΕ

2006
Εγκρίνεται η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ
Υποκαθίσταται η ΑΕΓΕΚ στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που η εταιρεία είχε συνάψη με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING AE και αφορούσε το κτίριο των γραφείων της ΑΕΓΕΚ επί της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 και πραγματοποιεί εμπορική μίσθωση του παραπάνω κτιρίου. (Δηλαδή από σπιτονοικοκύρης γίνεται νοικάρης)

2007
Στις 9 Μαΐου του 2007 η ΑΕΓΕΚ εκδίδει ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Απ’ αυτό πληροφορούμαστε ότι:
Η ALPHA BANK συμμετέχει στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ με ποσοστό 0,19%, που αντιστοιχεί σε 200.000 κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 11,34% που αντιστοιχεί σε 11.885.310 κοινές μετοχές.
Ειδικότερα η μέτοχος ALPHA BANK ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις 200.000 κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,19%,
καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για
(α) 1.724.164 κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Σ. Παπαγεωργίου,
(β) 6.484.790 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED
(γ) 3.381.998 κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Ι. Τριανταφύλλου
(δ) 1.106.208 κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Χ. Τριανταφύλλου
(ε) 473.752 κοινές ονομαστικές μετοχές της κ. Α. Τριανταφύλλου
και (στ) 238.562 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 11,15%

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συμμετέχει στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ με ποσοστό 0,095%, που αντιστοιχεί σε 100.000 κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 10,14% που αντιστοιχεί σε 10.626.316 κοινές μετοχές.
Ειδικώτερα η μέτοχος ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις 100.000 κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,095%, καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για
(α) 5.263.158 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED
και (β) 5.263.158 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 10,04%.


Στις 31 Οκτωβρίου του 2007 πραγματοποιείται συμφωνία μεταξύ της ΑΕΓΕΚ, της εταιρείας DS Constructions Ltd, της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ) και της ομάδας πιστωτριών τραπεζών, με αντικείμενο την είσοδο της DSC Ltd στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, ως στρατηγικού επενδυτή για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και την πώληση των συμμετοχών της στις εταιρείες ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ και ΑΚΑΠΟΡΤ ΑΕ

Η εταιρεία DSC Ltd είναι μέλος του Ινδικού επιχειρηματικού και κατασκευαστικού ομίλου DS Group, με έδρα το Νέο Δελχί.

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2007 με τον Ν. 2545/1997 διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής της ΝΑΒΙΠΕ και παρέχεται η δυνατότητα αδείας λειτουργίας στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί.

Στις 21 Δεκεμβρίου του 2007 η ΑΕΓΕΚ πουλάει το 90% της ASTAKOS TERMINAL και το 50% της ΑΚΑΠΟΡΤ ΑΕ έναντι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος 125.000.000,00 ευρώ στην εταιρεία ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: