21.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ (Ανάρτηση 12η)

Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ είναι μια κοινοπραξία της Alfa Bank (Ποσοστό συμμετοχής 67,42%), της Τράπεζας Πειραιώς (Ποσοστό συμμετοχής 27,20%) και της Εμπορικής Τράπεζας (Ποσοστό συμμετοχής 5,38%), που δημιουργήθηκε στις 18 Μαΐου 2007 και το καταστατικό της εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου του ιδίου έτους με την υπ. Αριθμ. 12.1979 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και με κύρια δραστηριότητα την ίδρυση ή την συμμετοχή σε πάσης φύσεως και σκοπούς ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις υπηρεσιών και συμβουλών.

Το σύνολο του ενεργητικού της κεφαλαίου είναι 125.025.323,31 ευρώ από τα οποία τα 125.000.000,00 είναι ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και τα 25.323,31 ρευστά.

Η εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό και το Διοικητικό της Συμβούλιο το απαρτίζουν οι κύριοι: Ευστάθιος Κακογιάννης (Πρόεδρος), Αντώνιος Λεούσης (Αντιπρόεδρος), Νικόλαος Χρυσανθόπουλος (Μέλος), Αθανάσιος Συρράκος Μέλος, Ξενοφών Αποστολόπουλος (Μέλος), Θεοδώρα – Ντόλυ Κιλπάση (Μέλος), Πέτρος Λυριτζής (Μέλος).

Τα δύο τελευταία χρόνια η εταιρεία αναφέρεται σε όλα τα κείμενα που αφορούν το Πλατυγιάλι με την φράση "ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: