12.4.12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 στις 7:00 το απόγευμα στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Γρίνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου:  «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου» και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου:  «Αντικατάσταση –εμπλουτισμός δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς» και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου:  «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγίου Βλασίου Δήμου Αγρινίου» και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου:  «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Τσιλιγιαννέικα έως Ποταμούλα Δ.Ε. Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου» και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος.
5. Έγκριση συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, για τη συμμετοχή στην ανοιχτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ.: 1155/19-3-2012 (Κωδικός Πρόσκλησης: 076601) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί:
Α) Αίτησης - φακέλου Διαχειριστικής Επάρκειας.
Β) Αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών
Αγορών Εργασίας», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτούμενων από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
6. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων από το Δήμο Αγρινίου.
7. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για την «Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης..
8. Α) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Ανακατασκευή Περιμετρικών Οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου» που συντάχτηκε από την Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 
Β) Χορήγηση άδειας για την εκτέλεση εργασιών στους χώρους γύρω από το Παπαστράτειο Πάρκο Αγρινίου για την υλοποίηση του έργου.
Γ) Έγκριση  υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι»  στο Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας», με τίτλο : «Ανάπλαση – Ανακατασκευή Περιμετρικών Οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».
9. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού λειτουργίας ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλ/νίας και ΣΜΑ Αμφιλοχίας».
10. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης για την υλοποίηση των κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Αγρινίου.
11. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη για βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Λεπενού – Κεχρινιά από θέση Βούρια έως θέση Τρία Αλώνια».
12. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή – ασφαλτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδών Παπαστράτου, Ελ. Βενιζέλου, Ζέρβα και Μπότσαρη».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής  του έργου:  «Επίχωση, συμπύκνωση και διάστρωση οικιστικών αποβλήτων στο χώρο εναπόθεσης Δήμου Αγρινίου». 
14. Έγκριση πρωτοκόλλου oφιστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αποκατάστασης οδοποιίας Δήμου Μακρυνείας».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και αποκαταστάσεις οδοποιίας Δήμου Μακρυνείας».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής  οδοποιίας Τ.Δ. Ποταμούλας Δήμου Μακρυνείας».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ιατρείων Δήμου Μακρυνείας».
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου  έτους 2012.
19. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
20. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης, για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Συσκευασία – τυποποίηση και εμπορία βρώσιμων ελιών», που ευρίσκεται στη θέση «Μυλάκι», εκτός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου, Ν. Αιτλ/νίας, ιδιοκτησίας κας Μαρίας Ψιμάδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
22. Διαγραφή χρεών.
23. Χορήγηση άδειας λαϊκής αγοράς από το Δήμο Αγρινίου σε παραγωγό.
24. Άδειες λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
25. Επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. (Αριθμ. 26/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
26. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.


    Δεν υπάρχουν σχόλια: