1.8.10

ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΣ ΤΩΡΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΣ: 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
            2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιότιμοι κ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις κάθε είδους αγωγές που εκκρεμούν σε
βάρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , τους λόγους για τους οποίους αυτές υποβλήθηκαν και για ποιες από αυτές ζητήσαμε αναβολή εκδίκασης και τους λόγους αίτησης αναβολής.

Για την Ν.Α.Σ

Γιώργος Β. Σολτάτος
Νομαρχιακός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: