21.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – Β. ΚΟΥΤΣΗΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Ανάρτηση 13η)

Ο κ. Βασίλης Κούτσης σε συνέντευξή του στο ηλεκτρονικό περιοδικό Capital.gr είπε:
Capital: Κύριε Κούτση, ποια θα είναι η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το έργο;
Κούτσης: Η ΝΑΒΙΠΕ αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα βιομηχανική και εμπορική ελεύθερη ζώνη που περιλαμβάνει ένα δικό της, διεθνών προδιαγραφών, λιμάνι. Έχει έκταση περίπου 1.663.300 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνονται 18 οικοδομικά τετράγωνα για την εγκατάσταση εταιρειών με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες. Στην έκταση αυτή προστίθεται και η περιοχή λιμένα 400.000 τ.μ.

Capital: Τι ακριβώς περιλαμβάνει το έργο (κτίρια, αποθήκες, εμβαδόν κ.λπ.);
Κούτσης: Το λιμάνι θα διαθέτει συνολικά 4 μόλους και 6 προβλήτες, ενώ οι νέες περιοχές του λιμένα και οι κρηπιδότοιχοι θα είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα δίκτυα για: νερό, πυρόσβεση, φωτισμό και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εξάλλου, θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια-δάπεδα μεγάλης αντοχής, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες απαιτήσεις. Παράλληλα, θα υπάρχει θαλάσσια πρόσβαση από και προς το Ιόνιο Πέλαγος, με σήμανση του διαύλου ναυσιπλοίας με φάρους και σημαδούρες, σύμφωνα με τα κριτήρια της αρμόδιας διεύθυνσης του Ελληνικού Ναυτικού.
Για την είσοδο στην περιοχή του λιμένα θα κατασκευαστεί ένα πλήρως εξοπλισμένο συγκρότημα εισόδου, σύμφωνα με τις ανάγκες του λιμένα ελεύθερης ζώνης, με τελωνειακό έλεγχο. Τα κτίρια θα περιλαμβάνουν: διοίκηση, τελωνείο, εστιατόριο κ.λπ.: 1.800 τ.μ., επιθεώρηση αυτοκινήτων/PDI: 4.000 τ.μ., μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων δυναμικότητας 100.000 αυτοκινήτων ετησίως. Επίσης, θα υπάρχουν διοικητικά κτίρια για τους 2 τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και για τους χώρους γραφείων 800 τ.μ., διοικητικό κτίριο για εγκαταστάσεις φορτίου Ro-Ro: 240 τ.μ., εργαστήρια για εξοπλισμό, συντήρηση και επισκευές: 2.200 τ.μ. αλλά και πλήρη εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους για την εισαγωγή τροφίμων. Η συνολική επιφάνεια κτιρίων θα είναι 9.040 τ.μ.
Από την άλλη, θα κατασκευαστούν και αποθήκες που θα περιλαμβάνουν τερματικό σταθμό πλήρωσης και εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων C.F.S.: 7.000 τ.μ., δύο αποθήκες γενικού φορτίου: 25.500 τ.μ., ένα υπόστεγο για στερεά φορτία: 7.800 τ.μ. και αποθήκες για επικίνδυνα φορτία: 9.000 τ.μ.
Η συνολική επιφάνεια των αποθηκών και υπόστεγων είναι 49.300 τ.μ. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει και χερσαία περιοχή του Λιμένα του Αστακού (περιοχή Ελεύθερης Ζώνης), που θα περιφραχτεί με φράχτη ύψους 3,5 μ.

Capital: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου; Ποια είναι η τωρινή του κατάσταση;
Κούτσης: Το λιμάνι λειτουργεί ήδη, ενώ το πρόγραμμα κατασκευής θα ολοκληρώνεται ανά τομέα δραστηριότητας. Μετά την πρόσφατη εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Γ ΚΠΣ ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού. Όλο το σύστημα λειτουργίας του λιμανιού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2005.

Capital: Με ποιον τρόπο θα συμβάλει το συγκεκριμένο έργο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου αλλά και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας;
Κούτσης: Η άρτια λειτουργία σύγχρονων υποδομών διακίνησης εμπορευμάτων (λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.) αποτελεί βασική και σπουδαία προϋπόθεση για την παραλαβή πρώτων υλών και την αποστολή προϊόντων, κάτι που αφορά τη διαδικασία λειτουργίας όλων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Η επένδυση της Astakos Terminal στοχεύει στη συμπλήρωση των υποδομών της ΝΑΒΙΠΕ, η οποία θα λειτουργήσει με τα πλέον σύγχρονα συστήματα της διεθνούς αγοράς logistics. Με τον τρόπο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στην περιοχή νέων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.
Πέρα από τα παραπάνω, η περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ είναι και η μοναδική στην Ελλάδα ελεύθερη βιομηχανική και εμπορική ζώνη, κάτι που προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων βιομηχανικών μονάδων μη ευρωπαϊκής εθνικότητας. Οι μονάδες αυτές ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα αυτό, εγκαθιστώντας σε αυτήν την περιοχή νέες γραμμές συναρμολόγησης και παραγωγής των προϊόντων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: