21.3.10

ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – Ιστορική Αναδρομή – ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ – ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ανάρτηση 14η)

Στις 21 Μαΐου του 2005 το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκδίδει ένα δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει για την ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. τα παρακάτω:
«Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το αποτέλεσμα του Διεθνούς Διαγωνισμού, αγόρασε ολόκληρη την Βιομηχανική Περιοχή, ενώ παράλληλα ανέλαβε και την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του αιγιαλού ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. «Η ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜ/ΝΑΛ Α.Ε. με την άμεση υποστήριξη της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας 'ΆΕΓΕΚ" της οποίας όπως μας τονίζει ο Κ. Ρεμπής αποτελεί και μέλος του ομίλου της, προχώρησε στην πραγματοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 125 εκ. Ευρώ.
Η άρτια οργάνωση και η ευελιξία που προσφέρει ο χώρος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εξασφαλίζουν ουσιαστική αποτελεσματικότητα χωρίς τις συνηθισμένες, χρονοβόρες και φαύλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η στρατηγική θέση της ΝΑΒ/ΠΕ στην Δυτική Ακτή της Ελλάδος, κοντά σε διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές, καθιστούν το λιμάνι ΠΥΛΗ για την κυκλοφορία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Αδριατική, τα Βαλκάνια και τις περιοχές της Μαύρης θάλασσας»...
Μετά την πρόκριση για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου, μια σειρά από σοβαρές αποφάσεις του κράτους έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα και καλύτερο αποτέλεσμα για την εμπορική λειτουργία του και τέτοιες ήταν η λειτουργία της ελεύθερης τελωνιακής ζώνης εντός αυτού, η δημιουργία πύλης εισόδου - εξόδου κ.α..
Λόγω της θέσης του λιμανιού απαιτείται, όμως, και η άριστη σύνδεσή του με την Ελληνική Ενδοχώρα και ως εκ τούτου είναι άμεση η ανάγκη κατασκευής σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την Ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος όπου αυτό Βρίσκεται, αλλά και την δυνατότητα να γίνει το λιμάνι του Πλατυγιαλίου ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της Μεσογείου.
Όσο για την ίδια την Ελλάδα, η ΝΑΒΙΠΕ Βρίσκεται σε τέτοια ιδανική θέση, ώστε να γίνει Γεω - οικονομικό επίκεντρο εμπορικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων που θα διαφέρει σημαντικότατα από τις Βιομηχανικές περιοχές και τα λιμάνια όλων των άλλων περιοχών της χώρας.
Το Πλάτυγιάλι, απέχει οδικώς μόνο δ,5 ώρες από την Πρωτεύουσα Αθήνα και 6 ώρες από την Θεσσαλονίκη με το σημερινό υφιστάμενο δίκτυο. Πολύ δε λιγότερο, μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων που απαιτούνται για την σύνδεση αυτή.

Η ώρα των επενδύσεων

Έτσι, η Δυτική Eλλάδα αποκτά έναν μoναδικό πόλο έλξης εγχώριων και διεθνών επενδύσεων : Στο Πλατυγιάλι εγκαθίσταται η μoναδική, Ναυτική και Βιομηχανικής περιοχή στην Eλλάδα που διαθέτει δικό της λιμάνι πολλαπλών χρήσεων. Η περιοχή αυτή της Δυτικής Eλλάδoς (πιο ειδικά της Αιτωλοακαρνανίας και των γειτονικών νομών), υψηλής αποτελεσματικότητας διαμετακoμιστικό κέντρο, που θα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το διεθνές εμπόριο.
Στόχος του επενδυτικoύ προγράμματος είναι η συμπλήρωση και βελτιστοποίηση των υπoδoμών του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ, ώστε, να προσφέρει προς εκμετάλλευση βιομηχανικά οικόπεδα με υποδoμή υψηλών πρoδιαγραφών.
Η σπoυδαιότητα των υπoδoμών της Βιομηχανικής Περιοχής, της Ελεύθερης Ζώνης και Διαμετακομιστικού κέντρου για την Ανάπτυξη της Δυτικής Eλλάδας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αποτέλεσαν τα κυριότερα στοιχεία του Σχεδίου της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., το οποίο και αποφάσισε τελικά να χρηματoδoτήσει το Ελληνικό Δημόσιο
«Το Πλατυγιάλι» μας λέει ο κ. Ρεμπής «ως λιμάνι και βιομηχανική ζώνη με άριστη οργάνωση και υποδομή θα αποτελέσει σημαντική ευκαμψία για επενδύσεις αναπτύσσοντας την βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα»...

Η βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)

Το Πλατυγιάλι του Αστακού έχει το πλεονέκτημα να είναι μία από τις 25 περιοχές στον Ελληνικό χώρο που έχουν χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικές (ΒΙ.ΠΕ.), από την ΕΤΒΑ και υπήχθει στο Νόμο 2545197 περί Βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών (ΒΕΠΕ). Με έκταση 1.800 στρεμμάτων η περιοχή έχει πολεoδoμηθεί και διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιo που περιλαμβάνει 18 οικοδομικά τετράγωνα για την εγκατάσταση εταιριών με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες.
Οι Βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., δικαιoύνται νομοθετικά πλεονεκτήματα επιδoτήσεων, επιχορηγήσεων, υποδoμών για ασφαλείς συνθήκες εγκατάστασης και εργασίας κ.α..
Ως Βιομηχανική Ελεύθερη Ζώνη η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (συνολική έκταση 1.663.300 τ.μ.) δίνει νέες προοπτικές συνεργασίας με επιχειρήσεις χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, αυτές μπορούν, πλέον, να δημιoυργήσoυν γραμμές παραγωγής στην Eλλάδα, σε περιοχή η οποία εξαιρείται του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού χώρου: Οι Βιομηχανίες ή οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν και θα γίνουν χρήστες των υπηρεσιών, μπορούν να αξιοποιήσουν διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που παρέχουν κίνητρα όπως η απαλλαγή από τελωνειακά τέλη εισαγωγής φόρους και άλλες επιβαρύνσεις, παραλαβή πρώτων υλών χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις, μειωμένο κόστος μεταφοράς πρώτων υλών, ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας.

Η λιμενική περιοχή και οι εγκαταστάσεις

Το Λιμάνι στο Πλατυγιάλι έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως λιμάνι (η λιμενική περιοχή γύρω από τις αποβάθρες και τα αγκυροβόλια έχει έκταση 400.000 τ.μ.), πολλαπλών και σύνθετων χρήσεων ικανό να διακινεί τα περισσότερα είδη εμπορευμάτων. Οι επιχειρησιακές μονάδες του που αντικατοπτρίζουν το εκτενές χαρτοφυλάκιο δυνατών τύπων φορτίων, είναι:

- Επιχειρησιακή Μονάδα Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων με προτεραιότητα στην εισαγωγή και στην εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων και τη μεταφόρτωση.
-Επιχειρησιακή Μονάδα Τερματικού Σταθμού φορτίων Ro Ro, που θα επικεντρώσει την δραστηριότητά της κυρίως στην εισαγωγή και μεταφόρτωση καινούριων οχημάτων.
- Επιχειρησιακή Μονάδα Τερματικού Ro - Ro που εκτιμάται και αναμένεται να έλξει μεγάλο όγκο επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών προς και από την Ιταλία. Ήδη, προς αυτή την κατεύθυνση έχει υπογραφεί ευρύτερη συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Λιμένος του Πλατυγιαλίου και του αντίστοιχου Ιταλικού «Τζόγια Τάουρο».
- Επιχειρησιακή Μονάδα Γενικού Φορτίου που διαχειρίζεται παραδοσιακούς τύπους φορτίων: γενικά φορτία, φορτία μεταφοράς, φορτία σε μονάδες, break bulk, στερεά φορτία και υγρά φορτία.
- Επιχειρησιακή Μονάδα Τερματικού Σταθμού Φορτίων σε κιβώτια για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων LCL.
- Επιχειρησιακή μονάδα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων για την διαχείριση της περιοχής των αποθηκών και των γραφείων στο λιμάνι, καθώς και όλων των λειτουργιών αγκυροβόλησης σκαφών.

Οι Λιμενικές υπηρεσίες, δραστηριότητες και η AKARPOT

Η εξαιρετική υποδομή που διαμορφώνεται και δημιουργείται σε άμεση συνάφεια με το πραγματοποιούμενο επενδυτικό πρόγραμμα και το οικονομικό περιβάλλον ευνοούν - είναι σαφές - την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού λιμενικών δραστηριοτήτων και σχετικών εμπορικών υπηρεσιών.
Μερικές από τις δράσεις που θα λάβουν χώρα με την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού μέρους θα είναι η Διαμετακόμιση Φορτίων Ro - Ro και Αυτοκινήτων, η Διαμετακόμιση Εμπορευματοκιβωτίων, η Λειτουργία Κέντρου Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων και Φορτίων χύδην, η Φόρτωση και Εκφόρτωση Φορτίου Εισαγωγής και Εξαγωγής, η Αποθήκευση Φορτίου σε Αποθήκες(ή σε ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους), Λειτουργία Εξυπηρέτησης των συναλλασόμενων με την περιοχή της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (εστιατόρια, τράπεζες κ.λ.π.)
Επίσης:
- Λειτουργίες Πορθμείων.
- Παραλαβή, παράδ0ση και διαχείριση φορτίων.
- Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του λιμένα.
Εξάλλου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες εντός της Ελεύθερης ζώνης και της Βιομηχανικής Περιοχής μπορούν να καλύψουν πλείστες εμπορικές δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες είναι:
- Επιθεώρηση Αυτοκινήτων / PDI.
- Συναρμολόγηση και Κατασκευή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
- Συναρμολόγηση και Κατασκευή Οικιακών Μηχανημάτων.
- Σύνδεση Εξοπλισμού Αναρτήσεως.
- Συντήρηση και Επισκευή Εμπορευματοκιβωτίων.
- Αποθήκευση Αδειων Εμπορευματοκιβωτίων.
- Επεξεργασία και Συσκευασία Ξυλείας.
- Εργασίες Ψύξης.
Η εταιρία που θα διαχειριστεί την οργάνωση και λειτουργία είναι η AKARPORT Α.Ε., συμφερόντων και αυτή του ομίλου ΑΕΓΕΚ που ήδη προπαρασκευάζει όλες τούτες τις δράσεις με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό εντός της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ..

Κοντά στο τέλος - Μπροστά σε μια νέα Αρχή!

Σήμερα, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και ήδη έχουν τελειώσει οι επεκτάσεις των κρηπιδωμάτων (έγιναν σύμφωνα με την σύγχρονη τεχνική των caissoη) και είναι σε εξέλιξη οι επεκτάσεις των προβλητών. Επίσης όπως μας λέει ο κ. Ρεμπής «Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μια σειρά άλλων έργων όπως υποθαλάσσιες, εκσκαφές κατασκευή αποθηκών και σιλό υγρών, έργα οδοποιίας το ελικοδρόμιο, αρχίζουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις (Διοικητήριο - Γραφεία κλπ.) ενώ περίοπτη θέση έχει ο, σχεδόν, έτοιμο, να λειτoυργήσει, Πύργος ελέγχου Ναυσιπλοίας»...
«Για όλα αυτά» συνεχίζει ο ίδιος «απαιτήθηκε η αξιόπιστη συμμετοχή της Αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ : απαιτείται όμως, και από εδω και πέρα τεράστια προσπάθεια, καθώς, και η απρόσκοπτη και ομαλή χρηματοδότηση του έργου» για να ολοκληρωθεί και η κατασκευή των οδικών δικτύων από και προς το λιμάνι που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την γρήγορη ανάπτυξη του.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: