2.2.10

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ


Ο νόμος της Σεισάχθειας, με την κατάργηση των πολυάριθμων υποθηκών στις κτηματικές περιουσίες της Αττικής, απελευθέρωσε τη γη από τα παλαιά χρέη.


Ο Σόλων, άνθρωπος που αγαπούσε τη δικαιοσύνη, προσπάθησε να αλλάξει τη σκληρή ζωή των φτωχών ανθρώπων της Αθήνας. Απέρριψε προτάσεις να γίνει τύραννος, αντ’ αυτού έκανε τον αξιομνημόνευτο νόμο της Σεισάχθειας Η λέξη σημαίνει ότι αποτίναξε από τους ώμους των φτωχών το φορτίο που τους προκαλούσε πόνο και οδύνη (< = σείω + ...χθος = αποσείω, σηκώνω το βάρος). Ο νόμος της Σεισάχθειας απάλειψε όλα τα συμβόλαια των φτωχών ανθρώπων που είχαν βάλει ενέχυρο την περιουσία τους ή ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό τους, απαγορεύτηκαν όλα τα μελλοντικά δάνεια τέτοιου είδους και κατήργησε την δύναμη του πιστωτή να υποδουλώνει ή να φυλακίζει. Ο νόμος, με την κατάργηση των πολυάριθμων υποθηκών στις κτηματικές περιουσίες της Αττικής, απελευθέρωσε τη γη από τα παλαιά χρέη. Με άλλους νόμους, βοήθησε τους πλούσιους οφειλέτες, οι οποίοι μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. Ο Σόλων γι’ αυτό αύξησε την αξία της μνας έως 27%, αλλάζοντας το νόμισμα από το Αιγινίτικο στο Ευβοιακό, κάτι που αποδείχθηκε ευνοϊκό και για το αθηναϊκό εμπόριο, διευκολύνοντας τις συναλλαγές με την Κόρινθο, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια και άλλες αποικίες. Ο Σόλων δεν απαγόρευσε μόνο την υποθήκη ανθρώπων, αλλά περιόρισε τον αριθμό στρεμμάτων γης που ένα άτομο μπορούσε να κατέχει. Απαγόρευσε στους μεγάλους κατόχους γης να εξάγουν σιτηρά από την Αθήνα, επιβάλλοντάς τους μεγάλο πρόστιμο. Επίσης απαγόρευσε την εξαγωγή όλων των δημητριακών προϊόντων, επιτρέποντας μόνο τις εξαγωγές ελαιολάδου.


Σημ.: Οποιαδήποτε ομοιότητα με το σήμερα (εισπρακτικές εταιρείες - φορολογία - ακρίβεια - πλειστηριασμοί κτλ.) δεν είναι καθόλου συμπτωματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: